Pacius-fonden beviljade fortsatt finansiering för undersökningsarbetet inom musikteaterutbildningen

Konstuniversitetet inledde vid början av 2023, med stöd från Svenska Litteratursällskapets Pacius-fond, ett projekt för att utreda möjligheten att lansera en gemensam magisterutbildning i musikteater mellan Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.

Roosa Oksaharju År 2021 producerade Konstuniversitetets studenter musikteaterföreställningen Mayday

Svenska Litteratursällskapet har beviljat projektet 60 000 euro i fortsatt finansiering för år 2024.

Beredningsprojekt för musikteaterutbildningen

En tvåårig magisterutbildning i musikteater (120 studiepoäng) skulle framöver erbjuda den högsta undervisningen inom området i Finland. Musikteater är en av få konstformer där det för närvarande inte är möjligt att fortsätta från lägre högskoleexamen till magisterexamen.

Förberedelserna för magisterprogrammet involverar Öppna campus, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Projektledaren är Anna Heikkilä, och Sibelius-Akademin’s prodekan Tuuli Talvitie är ordförande för förberedelsegruppen.

Våren 2023 gjorde Waldemar von Frenckells stiftelse en femårig donation på totalt 550 000 euro till Teaterhögskola. Donationen möjliggör grundandet av en tidsbunden professur i musikteater. Professuren öppnas för öppen ansökan i början av år 2024.

Om magisterprogrammet blir verklighet skulle det vara Konstuniversitetets första gemensamma examensprogram mellan två akademier. Beslutet om att inrätta magisterprogrammet kommer att fattas senare.

Mer information

Tidigare nyheter