Otso Huopaniemi blir dekan för Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

Huopaniemi är en internationellt orienterad performancekonstnär, dramatiker, dramaturg, konstnärlig forskare och lärare som utexaminerades 2018 som doktor i teaterkonst vid Teaterhögskolan.

Konstuniversitetets styrelse valde professor Otso Huopaniemi, doktor i teaterkonst, till dekan för Teaterhögskolan för en femårsperiod med början den 1 augusti 2023.

Som dekan leder Huopaniemi Teaterhögskolan, dess utbildning, forskning och konstnärliga verksamhet samt partnerskap och samhällsrelationer i anslutning till dessa.

Otso Huopaniemi är en internationellt orienterad performancekonstnär, dramatiker, dramaturg, konstnärlig forskare och lärare som utexaminerades 2018 som doktor i teaterkonst vid Teaterhögskolan. Huopaniemis doktorsavhandling behandlade möjligheterna och begränsningarna med att använda digital teknologi särskilt i samband med att skriva och läsa. Huopaniemi har avlagt magisterexamina både vid Teaterhögskolan och Columbia University i New York.

Huopaniemi har arbetat som professor i dramaturgi och skrivande av pjäser vid Teaterhögskolan sedan 2019. Under hans period har man bland annat startat ett pilotprojekt som gör det möjligt att göra litterära lärdomsprov för magistrar på webben och inrättat ett engelskspråkigt program för dubbelexamen, Comparative Dramaturgy and Performance Research som genomförs i samarbete mellan fem europeiska universitet, vilket Huopaniemi leder.

”Jag anser att det är särskilt viktigt att vi fortsätter att förnya undervisningen och forskningen samt vår verksamhetskultur. Vi har ingen brist på goda mål. Som dekan vill jag garantera att våra mål också möter studerandenas, lärarnas och den övriga personalens vardagliga verklighet”, konstaterar Otso Huopaniemi. Vid valet av dekan betonades Huopaniemis akademiska och internationella prestationer. Han känner också Teaterhögskolan utmärkt och har visat sin förmåga att lösa frågor som överlappar olika utbildningsprogram.

”I Otso Huopaniemi förenas en gedigen internationalitet, ett starkt förhållande till teknik och digitalisering samt kännedom om

Teaterhögskolans utbildningsområden. Hans särskilda styrka är förmågan att bygga upp och upprätthålla förtroendet i en situation där verksamheten utsätts för många förändringstryck”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. Teaterhögskolan är en förnyare av performativa konstarter och erbjuder den högsta undervisningen i performativa konstarter och skrivande i Finland. Vid Teaterhögskolan studerar 380 studerande, personalen uppgår till cirka 150 årsverken. Teaterhögskolan är en av Konstuniversitetets tre akademier. De andra akademierna vid Konstuniversitetet är Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin.

Konstuniversitetets styrelse fattade beslut om valet av dekan under sitt möte den 11 maj 2023. Mandatperioden för Teaterhögskolans nuvarande dekan, teaterregissör Maarit Ruikka, upphör den 31 augusti 2023. Hon har arbetat med uppgiften sedan 2013.