Otso Huopaniemi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaaniksi

Huopaniemi työskentelee dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen professorina sekä kansainvälisen Comparative Dramaturgy and Performance Research -ohjelman johtajana.

Taideyliopiston hallitus valitsi teatteritaiteen tohtori, professori Otso Huopaniemen Teatterikorkeakoulun dekaaniksi 1.8.2023 alkavalle viisivuotiskaudelle.

Dekaanina Huopaniemi johtaa Teatterikorkeakoulua, sen koulutusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä näihin kytkeytyviä kumppanuuksia ja yhteiskuntasuhteita.

Otso Huopaniemi on kansainvälisesti suuntautunut esitystaiteilija, näytelmäkirjailija, dramaturgi, taiteellinen tutkija ja opettaja, joka valmistui teatteritaiteen tohtoriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018. Huopaniemen väitöstutkimus käsitteli digitaalisten teknologioiden käyttömahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti kirjoittamisen ja lukemisen kontekstissa. Maisterintutkinnot Huopaniemi on suorittanut sekä Teatterikorkeakoulussa että Columbia Universityssä New Yorkissa.

Huopaniemi on työskennellyt Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen professorina vuodesta 2019 alkaen. Hänen kaudellaan on muun muassa käynnistetty pilottiprojekti, joka mahdollistaa maistereiden kirjallisten opinnäytteiden tekemisen verkkoon ja perustettu englanninkielinen, viiden eurooppalaisen yliopiston yhteistyönä toteutettava Comparative Dramaturgy and Performance Research -kaksoistutkinto-ohjelma, jota hän johtaa.

”Pidän erityisen tärkeänä, että jatkamme opetuksen ja tutkimuksen sekä toimintakulttuurimme uudistamista. Meillä ei ole pulaa hyvistä tavoitteista. Dekaanina haluan olla takaamassa, että tavoitteemme myös kohtaavat opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan jokapäiväisen todellisuuden”, Otso Huopaniemi toteaa.

Dekaanin valinnassa korostettiin Huopaniemen akateemisia ja kansainvälisiä saavutuksia. Hän tuntee myös Teatterikorkeakoulun erinomaisesti ja on osoittanut kykynsä toimia siellä eri koulutusohjelmia risteävien kysymysten ratkaisijana.  

”Otso Huopaniemessä yhdistyvät vankka kansainvälisyys, vahva suhde teknologiaan ja digitaalisuuteen sekä perehtyneisyys Teatterikorkeakoulun koulutusaloihin. Hänen erityisvahvuutensa on kyky rakentaa ja ylläpitää luottamusta tilanteessa, jossa toimintaan kohdistuu monia muutospaineita”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.
 
Teatterikorkeakoulu on esittävien taiteiden uudistaja, joka tarjoaa esittävien taiteiden ja kirjoittamisen ylintä opetusta Suomessa. Teatterikorkeakoulussa opiskelee 380 opiskelijaa, henkilöstön määrä on henkilötyövuosina noin 150. Teatterikorkeakoulu on yksi Taideyliopiston kolmesta akatemiasta. Muut akatemiat ovat Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia. 

Taideyliopiston hallitus päätti dekaanin valinnasta kokouksessaan 11.5.2023. Teatterikorkeakoulun nykyisen dekaanin, teatteriohjaaja Maarit Ruikan toimikausi päättyy 31.8.2023. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 alkaen. 

Lisätietoa: Viestintäpäällikkö Anna-Elina Matilainen,
puh: 040 860 951, anna-elina.matilainen@uniarts.fi