Taideyliopiston tukisäätiöiltä ennätykselliset 773 000 euroa taiteen opiskeluun ja koulutuksen kehittämiseen

Teatterikorkeakoulun publiikki 14.6.2024

Taideyliopiston yhteydessä toimivat tukisäätiöt myöntävät vuonna 2024 ennätysmäärän tukea opiskelijoille ja yliopiston toiminnan kehittämiseen. Taideyliopiston tukisäätiö ja Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakavat apurahoina ja avustuksina yhteensä 773 000 euroa.

”Tukisäätiöiden viime vuosina saamat lahjoitukset ja testamentit ovat kasvattaneet myönnettyjen apurahojen määrää. Kiitos lahjoittajien, voimme tukea entistä vahvemmin nuoria heidän polullaan taiteen ammattilaisiksi”, iloitsee tukisäätiöiden asiamies Anni Pokki. 

Musiikin opiskeluun ja koulutukseen 675 000 euroa

Sibelius-Akatemian tukisäätiö on myöntänyt musiikin opiskelijoille ja valmistuville maistereille apurahoina ja stipendeinä yli 227 000 euroa. Apurahat ja stipendit kannustavat opiskelijoita edistämään opintojaan sekä valmistumaan tavoiteajassa. Henkilökohtaiset apurahat kohdistuvat esimerkiksi mestarikursseihin ja kilpailuihin osallistumiseen, soitinten huoltamiseen sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoiden matkakustannuksiin. Apurahoja ja stipendejä on kesäkuuhun mennessä myönnetty yli 200 taiteilijalle.

Tukisäätiö tukee Sibelius-Akatemian koulutuksen kehittämistä ja erilaisia sisäisiä hankkeita 232 000 eurolla. Rahoitettavat hankkeet lisäävät akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja hyödyttävät opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Tukisäätiö on lisäksi varannut Sibelius-Akatemian järjestämiin kilpailuihin tuleville vuosille 216 000 euroa.

Sibelius-Akatemian dekaani teki tukisäätiön hallitukselle esityksen jaettavista apurahoista ainejohtajien lausuntojen perusteella.

Kuvataiteen ja esittävien taiteiden apurahat kasvussa

Taideyliopiston tukisäätiö jakaa apurahoja, stipendejä ja palkintoja Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian opiskelijoille. Vuonna 2024 tukea myönnetään kaikkiaan 98 000 euroa. Akatemioiden dekaanit laativat tukisäätiön hallitukselle esityksen apurahoista koulutusohjelmajohtajien ja professorien lausuntojen perusteella.

Teatterikorkeakoulun opiskelijoille ja valmistuville maistereille varataan apurahoina ja stipendeinä 42 000 euroa. Tukea myönnetään muun muassa yliopiston opetustarjonnan ulkopuolisiin kursseihin sekä kansainvälisiin opintomatkoihin. Kesäkuuhun mennessä tukea on saanut 58 taiteilijaa.

Kuvataideakatemian opiskelijoiden ja valmistuvien maistereiden apurahoihin, palkintoihin ja stipendeihin on varattu 56 000 euroa. Keväällä apurahan tai palkinnon on saanut 19 kuvataiteen opiskelijaa tai alumnia. Ensimmäinen Johanna Ehrnrooth -palkinto on myönnetty kuvataiteilija Priss Niinikoskelle. 10 000 euron palkinto jaetaan Taideyliopiston tukisäätiön uudesta rahastosta, jonka tarkoituksena on tukea kuvataiteilijoiden ammattiuran alkua ja kansainvälistymistä.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö ja Taideyliopiston tukisäätiö jakavat lisää apurahoja ja stipendejä syksyllä.

Lisätiedot:

Asiamies Anni Pokki
Taideyliopiston tukisäätiö ja
Sibelius-Akatemian tukisäätiö
puh. 050 476 69 61