Marjo Kaartinen, professor i kulturhistoria, blir prorektor för Konstuniversitetet

Kaartinen är en ansedd lärare, forskare och samhällsdebattör med imponerande erfarenhet av att leda förändringar inom universitetsvärlden.

Professor, FD Marjo Kaartinen har valts till prorektor med ansvar för Konstuniversitetets utbildning för perioden 1.8.2022–31.7.2027. Hon övergår till uppgiften från platsen som direktör för institutionen för historia, kultur och konstforskning vid Åbo universitet. Kaartinen har verkat som professor i kulturhistoria vid Åbo universitet sedan 2015.  

Vid valet av prorektor betonades Kaartinens erfarenhet av akademiskt ledarskap. Hon har en gedigen erfarenhet av att genomföra en omfattande reform av förvaltningen och utbildningsprogrammen vid Åbo universitet.  

”Det förändringsarbete som Kaartinen lett i Åbo påminner på många sätt om uppgiften som prorektor med ansvar för Konstuniversitetets utbildning. Jag tror att hennes erfarenhet av att utveckla verksamheten och leda ett akademiskt samfund som består av separata enheter är till stor nytta för Konstuniversitetet”, motiverar Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. 

Till arbetsfältet för den prorektor som ansvarar för utbildningen vid Konstuniversitetet hör till exempel att utveckla utbildningen och dess kvalitet samt inlärningsmiljöerna. Aktuella projekt är bland annat det pågående arbetet med att förnya läroplanerna och utformningen av Konstuniversitetets digitaliseringsmål. 

”Under ansökningsprocessen fick vi en bild av Kaartinen som en lyssnande, människoorienterad och reflekterande ledare som kan väcka förtroende genom sitt direkta och transparenta agerande”, berättar Hildén.   

Kaartinen är också en aktiv och i det akademiska samfundet uppskattad samhällelig debattör och popularisatör av vetenskapen. Hon har valts till Årets forskare och den faktabok som hon redigerat tillsammans med sina kollegor har varit nominerad till Finlandiapriset. 

”Kaartinen är bland annat känd som förespråkare för jämställdhet och som motståndare till rasism och hatretorik. Det är fint att få en ledare med en sådan värdegrund att utveckla och förespråka konsten och konstutbildningen”, konstaterar Hildén.  

Universitetets styrelse fattade beslut om utnämning av prorektor vid sitt möte 12.5.2022. 

Tjänsten som prorektor söktes av 15 personer via den öppna ansökan. Dessutom användes direktsökning i rekryteringen. Rekryteringsgruppen intervjuade två sökande som valts vidare från den öppna ansökan och tre sökande som valts vidare från direktsökningen. På basis av intervjuer och annat ansökningsmaterial valde gruppen två toppkandidater till ett för universitetssamfundet öppet hörande.  

Kontaktuppgifter för medierna

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer Eveliina Olsson, 050-598 6492.