Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopiston vararehtoriksi kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen

Kaartinen on arvostettu opettaja, tutkija ja yhteiskunnallinen keskustelija, jolla on vaikuttavat näytöt muutosten johtamisesta yliopistossa.

Marjo Kaartinen. Kuva: Eeva Anundi / Taideyliopisto

Taideyliopiston koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.8.2022–31.7.2027 on valittu professori, FT Marjo Kaartinen. Hän siirtyy tehtävään Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtajan paikalta. Kaartinen on toiminut kulttuurihistorian professorina Turun yliopistossa vuodesta 2015 lähtien.  

Vararehtorin valinnassa korostettiin Kaartisen akateemista johtamiskokemusta. Hänellä on vahvaa näyttöä laajan hallinnon- ja tutkinto-ohjelmauudistuksen toimeenpanosta Turun yliopistossa.  

“Kaartisen Turussa johtama muutostyö muistuttaa monella tavalla Taideyliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin tehtävää. Uskon, että hänen kokemuksensa toiminnan kehittämisestä ja erillisistä yksiköistä muodostetun akateemisen yhteisön johtamisesta ovat suureksi hyödyksi Taideyliopistolle”, perustelee Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

Taideyliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin tehtäväkenttään kuuluvat esimerkiksi koulutuksen ja sen laadun sekä oppimisympäristöjen kehittäminen. Ajankohtaisia projekteja ovat muun muassa käynnissä oleva opetussuunnitelmien uudistustyö sekä Taideyliopiston digitalisaatiotavoitteiden muodostaminen. 

“Hakuprosessin perusteella Kaartisesta piirtyi kuva kuuntelevana, ihmislähtöisenä ja omaa toimintaansa reflektoivana johtajana, joka kykenee herättämään luottamusta suoralla ja läpinäkyvällä toiminnallaan”, Hildén kertoo.   

Kaartinen on myös aktiivinen ja akateemisessa yhteisössä arvostettu yhteiskunnallinen keskustelija ja tieteen popularisoija. Hänet on valittu Vuoden tieteentekijäksi ja hänen yhdessä kollegoidensa kanssa toimittamansa tietokirja on ollut ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. 

“Kaartinen tunnetaan muun muassa tasa-arvon puolestapuhujana sekä rasismin ja vihapuheen vastustajana. On hienoa saada hänen kaltaisensa arvojohtaja taiteen ja taidekoulutuksen kehittäjäksi ja puolestapuhujaksi”, toteaa Hildén.  

Yliopiston hallitus teki päätöksen vararehtorin nimittämisestä kokouksessaan 12.5.2022.  

Vararehtorin tehtävää haki avoimessa haussa 15 henkilöä. Lisäksi rekrytoinnissa käytettiin suorahakua. Rekrytointiryhmä haastatteli kahta avoimen haun ja kolmea suorahaun kautta jatkoon valittua hakijaa. Haastattelujen ja muiden hakumateriaalien perusteella se valitsi kaksi kärkiehdokasta yliopistoyhteisölle avoimeen kuulemistilaisuuteen.

Lisätietoa

Eveliina Olsson
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puh: 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi