Konstuniversitetet ordnar urvalsproven under våren, alla evenemang är inställda t.o.m. den 31.5.2020

Publicerad 20.3.2020 kl. 15.43.

All närundervisning vid Konstuniversitetet är inställd och universitetslokalerna är stängda till 13.4.2020 på grund av coronavirusepidemin. Finska universitet har tillsammans fattat beslutet att ordna urvalsproven under våren. Konstuniversitetet anvisningar om urvalsproven.

Urvalsprovet till Sibelius-Akademins Ungdomsutbildning flyttas till hösten.  

Personalen och studeranden arbetar och studerar på distans medan universitetslokalerna är stängda. Lärarna ansvarar för sina studerandes handledning angående studier. Servicepersonalens flexibla arbetstid är lösare under denna undantagssituation. Det betyder att det är möjligt att rytmisera sitt arbete så att det bäst passar det egna livet. Man kan börja arbeta väldigt tidigt på morgonen eller i fall man vill kan man också arbeta på kvällen. Arbete som förutsätter samarbete och det att man är anträffbar bör koncentreras mellan 9–17 oberoende av flexibla arbetstider. 

Semestrar som samlats i 2019 skall hållas före den 31.5.2020. Om en arbetstagare har plussaldon och om arbetsläget tillåter det, uppmuntrar arbetsgivaren att använda det som saldoledighet 18.3.–13.4.2020. Kom överens med din chef på förhand om saldoledigheter. Timmarna för arbetstrivsel är i bruk som vanligt. 

Endast personer som behandlar specifikt preciserade uppgifter kan arbeta i universitetslokalerna. Det är förbjudet att använda lokaler utan att avtala om det på förhand. Cheferna informerar servicepersonalen om de hör i denna grupp. Läraren kan be om möjlighet att banda in undervisningsmaterial i universitetslokalerna via epost från beredskapsgruppen. Dekanerna ger vidare instruktioner angående tillståndsprocesser för sina egna akademier. Studerandenas passersedlar fungerar för tillfället inte alls.  

Personliga arbetsverktyg skall hämtas så snart som möjligt från universitetslokalerna. Du skall komma överens om det med lokalens vaktmästare på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12. 

Alla framföranden, konserter, utställningar och övriga allmänna evenemang i universitetslokaler är inställda t.o.m. den 31.5.2020. Framföranden och konserter kan eventuellt ordnas som direktuppspelning redan tidigare om myndigheternas anvisningar ger möjlighet till det.  

Konstuniversitetets bibliotekslokaler är stängda 18.3.–13.4.2020. Under denna tid är det inte möjligt att returnera böcker eller annat material. Lånen förfaller inte under tiden biblioteket är stängt p.g.a. coronavirusepidemin.  

Även bestämmelserna om FPA:s studiestöd tar i beaktande undantagssituationen som coronaviruset medför. Vidare information på FPA:s webbplats.  

Universitetet förfar så vanligt som möjligt trots situationen. Konstuniversitetet strävar till att återvända till den vanliga verksamheten så snabbt som epidemisituationen och myndigheternas anvisningar tillåter det.  

Telefonnummer till vaktmästare:  

  • M-huset: 0294474401  
  • N- huset: 0294474403   
  • R- huset: 0294474404  
  • Kookos: 0400792007  
  • Elimägatan: 0294474406      

Vidare information 
Jari Perkiömäki   
rektor 
050-384 3454