Antagningen av studeranden på våren 2020

Konstuniversitetet strävar till att ordna vårens första gemensamma ansökan för antagning av studeranden som planerat enligt den tidtabell som fastställts av undervisnings- och kulturministeriet.

Konstuniversitetet säkerställer tillräckliga resurser för antagningsprocessen. Risken för coronavirussmitta och Finlands övergång till undantagsförhållanden har dock en inverkan på utförandepraxis för urvalsproven på våren 2020.

Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin gör i denna undantagssituation nödvändiga ändringar i urvalskriterier och -processer för att kunna ordna urvalsproven på våren 2020. På detta vis säkrar vi att så många sökande som möjligt både i hemlandet och utomlands har möjlighet att ta del i urvalsprovet. Urvalsproven kommer att ordnas primärt som distansprov (t.ex. genom videointervjun och andra elektroniska distansuppgifter).

Vi lägger speciellt märke till att försäkra hälsan för deltagarna i alla de urvalsproven som inte kan ordnas på distans och som förutsätter fysisk närvaro. Vi förbereder oss till de kommande urvalsproven genom att beakta statsrådets riktlinjer och myndigheternas rekommendationer. Vi samarbetar intensivt med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt yrkeshögskolor.

Vi informerar sökanden om undantagsarrangemang orsakade av coronavirussituation via personlig epost och via Studieinfo-systemet samt på Konstuniversitetets webbplats genast när nödvändiga beslut angående situationen har fattats. Sökandenas likvärdiga behandling och det att samma urvalsgrunder tillämpas åt alla sökandena tas i beaktande i alla ändringar som undantagsförhållandena förutsätter i urvalsproven.

Sökande ombeds att i första hand kontakta akademiernas ansökningsservice:

Allmän information angående förberedning till universitetens urvalsprov