Taideyliopiston opiskelijavalintojen järjestäminen keväällä 2020

Taideyliopisto varmistaa valintaprosessille riittävät resurssit. Koronavirustartuntariski ja Suomen siirtyminen poikkeusoloihin vaikuttaa kuitenkin valintakokeiden toteuttamistapaan keväällä 2020.

Kuulokkeet ja ja läppäri pöydällä

Jotta Taideyliopiston valintakokeet voidaan järjestää keväällä 2020, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu tekevät poikkeustilanteessa tarvittavia muutoksia valintaperusteisiin ja valintakoeprosesseihin. Näin varmistamme, että mahdollisimman monella hakijalla kotimaassa ja ulkomailla on mahdollisuus osallistua valintakokeisiimme. Valintakokeet tullaan järjestämään ensisijaisesti etäkokeina (esim. videohaastatteluiden ja sähköisten etätehtävien avulla). 

Kaikissa niissä valintakokeissa, joita emme voi järjestää etäkokeina ja joissa edellytämme fyysistä läsnäoloa, kiinnitämme erityistä huomiota valintakokeisiin osallistuvien ja kokeita järjestävän henkilöstön terveyden turvaamiseen valintakoetilanteessa. Valmistaudumme tuleviin valintakokeisiin huomioimalla valtioneuvoston linjaukset ja viranomaisten suositukset. Teemme myös tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Tiedotamme hakijoita koronavirustilanteen aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä valintakokeisiin henkilökohtaisesti sähköpostitse ja Opintopolku-järjestelmän kautta sekä verkkosivuillamme välittömästi, kun tilanteen vaatimat päätökset on tehty. Kaikissa poikkeustilanteen edellyttämissä valintakoeprosesseja koskevissa muutoksissa huomioidaan hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja se, että saman hakukohteen hakijoihin sovelletaan samoja valintaperusteita.   

Olethan opiskelijavalintaan ja yliopistoon hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ensisijaisesti yhteydessä hakijapalveluihimme:

Yleistä lisätietoa yliopistojen valintakokeisiin varautumisesta