Emilie Gardberg vald till dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi

Gardberg arbetar för närvarande som chef för Finlands institut i London.

Emilie Gardberg
Antti Nikkanen

Master of Arts Emilie Gardberg valdes till dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Gardberg, som är chef för Finlands institut i London, har mångsidig erfarenhet av olika ledningsuppgifter inom konst- och kulturbranschen.

– Konstuniversitetets Sibelius-Akademi är internationellt mycket uppskattat. Dess resultat syns långt utanför landets gränser. Vid Sibelius-Akademin finns möjlighet till ett unikt samarbete och en dynamisk utveckling av branschen. Som dekan vill jag särskilt betona konstens samhälleliga betydelse samt universitetsgemenskapens inspirerande verksamhetskultur, konstaterar Gardberg.

Emilie Gardberg har arbetat vid Finlands institut i London sedan 2018. Innan dess har hon bland annat arbetat som verksamhetsledare för Åbo musikfestspel och intendent för Åbo filharmoniska orkester. Hon har också undervisat konstförvaltning och ledarskap som gästföreläsare vid flera högskolor.

Dekanens uppgift är att leda Sibelius-Akademin som en del av Konstuniversitetet. Helheten omfattar akademins utbildning, forskning och konstnärliga verksamhet samt anknytande partnerskap och samhällsrelationer. Dekanerna vid Konstuniversitetets tre akademier – Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan – är också medlemmar i universitetets ledningsgrupp.

– Emilie Gardbergs vision och omfattande internationella nätverk ger henne utmärkta förutsättningar att utveckla Sibelius-Akademin och hela Konstuniversitetet. Hon är en starkt värdebaserad ledare som förstår konstens betydelse och vill öka kontakterna mellan konstbranscherna. Gardbergs intresse för konstens tillgänglighet och avvecklingen av ojämlik praxis är särskilt viktigt just nu, säger Konstuniversitetets blivande rektor Kaarlo Hildén.

Gardbergs femåriga period börjar i januari 2021.

Konstuniversitetets styrelse fattade beslutet om valet av dekan på sitt möte tisdagen den 17 november.

Kontaktuppgifter för medierna

Eveliina Olsson
direktör för kommunikation och samhällsrelationer
050-598 6492