Coronarestriktionerna fortsätter att gälla vid Konstuniversitetet fram till 31 januari

Coronasmittan ligger fortsatt på en hög nivå i hela landet. Även om vaccinationerna redan ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom har vi på Konstuniversitetet beslutat att fortsätta med de nuvarande restriktionerna fram till 31 januari 2022 för att dämpa smittspridningen.

För att undervisningen och inlärningen ska kunna fortsätta utan avbrott är det ytterst viktigt att de fastställda restriktionerna tas på allvar. Det är särskilt viktigt att du inte har några symtom och använder munskydd då du vistas i universitetets lokaler. Vid gruppsituationer rekommenderas munskydd med klassningen FFP2 som finns tillgängliga vid informationspunkter på campus. Munskydd är ett viktigt sätt att skydda sig mot den snabbspridande omikron-varianten.

Enligt vår företagsläkare anses smittorisken inte vara större vid arbete vid Konstuniversitetet än allmänt i samhället. I fortsättningen är det samma coronaprinciper vid universitetet som gäller för både grundfriska och personer i riskgrupp, och alla uppmanas att vaccinera sig. Vikten av arbetssituationsspecifika riskhanteringsåtgärder betonas, och de är primära även ifall smittorisken i särskilda situationer ökar.

Så påverkar restriktionerna universitetets verksamhet

Studier, undervisning och konstnärlig verksamhet

Undervisningen arrangeras i regel på distans fram till 31 januari, med undantag av nödvändig närundervisning.

En betydande del av undervisningen vid Konstuniversitetet är av sådan karaktär att den är nödvändig att bedrivas som närundervisning. Som nödvändig närundervisning anses undervisning som inte kan bedrivas på distans utan att kompetensmålen väsentligen blir lidande.

Redan publicerade studieperioder genomförs enligt det som står i studieguiden. Om det till följd av nya restriktioner sker ändringar i undervisningen informeras studerande för respektive studieperiod separat om dem.

Den konstnärliga verksamheten i anknytning till undervisning och forskning genomförs i regel enligt planerat tidsschema men utan publik fram till 31 januari enligt Regionförvaltningsverkets bestämmelser. Evenemangen kan endast besökas av personer vars närvaro är nödvändig på grund av studie- eller arbetsuppgifter. Coronapass kan inte användas som ett alternativ till restriktioner vid publika evenemang.

Bildkonstakademins utställningar genomförs enligt planerna med stort fokus på säkerhetsavstånd och hygien. Antalet samtidiga besökare är högst 10 människor i Project Room-galleriet och högst 30 människor i Kuva-Tila-galleriet.

Akademierna och öppet campus informerar vid behov närmare om restriktionerna gällande sin egen undervisning.

Övrigt arbete

Rekommendationen om distansarbete fortsätter att gälla fram till 31 januari. Möten och seminarier ska ordnas på distans.

För sjukfrånvaron med anledning av exponering för coronaviruset och potentiell smitta tillämpas i regel nuvarande instruktioner om sjukfrånvaro samt THL:s karantänrekommendation.

Lokaler

Konstuniversitetets lokaler kommer att hållas öppna för att möjliggöra nödvändig närundervisning, konstnärlig verksamhet och annat arbete som måste ske på plats.

Resor och mottagning av utländska gäster

Konstuniversitetet följer statsrådets reserestriktioner. I fråga om arbets- och studieresor utomlands gäller det att bedöma om resan är nödvändig och motiverad utifrån lärandemålen. Även behovet att resa inom Finland måste bedömas om resan innehåller inkvartering och rörelse i platser där smittorisken kan speciellt öka.

Vi följer rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd om en full vaccinationsserie ifall arbets- eller studieresan riktas utomlands. Vid planering av resan ska även destinationslandets krav beaktas gällande till exempel vaccination, testning och karantän.

Mottagning av utländska gäster är möjligt enligt Gränsbevakningsväsendets anvisningar. Anvisningar för inresa till Finland (t.ex. testning och karantän) ges individuellt efter att resenären fyllt i sina uppgifter på webbplatsen Finentry.

Munskydd

Studerande och anställda ska använda munskydd då de vistas vid universitetet, såvida inga hälsoskäl förhindrar det. Vid gruppsituationer används munskydd med klassningen FFP2 som finns tillgängliga vid informationspunkter.

Munskydd ska bäras även vid konstnärlig verksamhet och annat arbete.

Användning av hemtest vid undervisningen

Det är möjligt att frivilligt använda hemtest vid nödvändig närundervisning, och dessa kan införskaffas och delas ut enligt plan vid akademierna och på öppet campus till de kurser och arbetsgrupper inom den konstnärliga verksamheten i vilka det med tanke på uppnåendet av kompetensmålen inte är möjligt att hålla avstånd och använda munskydd. Mottagaren av testförpackningen ansvarar själv för genomförande av testet, tolkning av resultatet och sitt agerande utifrån testresultatet.

Att tänka på vid hemtest:

  • Ett positivt resultat från ett hemtest behöver inte bekräftas genom ett laboratorietest om symptomen är lindriga och inte kräver kontakt med hälsovården
  • Du ska dock frivilligt undvika kontakter med personer utanför hemmet under tio dygn. Tiden beräknas från det att du fick de första symtomen.