Koronarajoituksia jatketaan Taideyliopistossa 31.1. asti

Koronatartunnat jatkuvat koko maassa korkealla tasolla. Vaikka annetut rokotteet antavat jo hyvän suojan taudin vakavia muotoja vastaan, olemme Taideyliopistossa päättäneet jatkaa nykyisiä rajoituksia taudin hillitsemiseksi 31.1.2022 asti.

henkilö pitelee kynää kädessään

Jotta opetus ja oppiminen voivat jatkua keskeytyksettä, on ensiarvoisen tärkeää, että asetettuihin rajoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Erityisen tärkeää on, että yliopiston tiloihin saavutaan vain oireettomana ja kasvomaskia käyttäen. Ryhmätilanteissa suositellaan käytettävän FFP2-maskeja, joita on saatavilla kampusten infopisteillä. Maskit ovat tärkeä keino suojautumisessa herkästi leviävää koronan omikronvarianttia vastaan. 

Työterveyslääkärimme mukaan tartuntariskin ei tällä hetkellä katsota olevan Taideyliopiston työssä suurempi kuin yhteiskunnassamme yleisesti. Riskiryhmään kuuluviin pätevät jatkossa samat yliopiston koronaperiaatteet kuin muihin perusterveisiin aikuisiin ja myös heitä kannustetaan rokottautumaan. Työtilanteeseen liittyvät riskinhallintatoimet korostuvat myös silloin kun tartuntariski voi tilannekohtaisesti kohota.

Näin rajoitukset vaikuttavat yliopiston toimintaan  

Opiskelu, opetus ja taiteellinen toiminta 

Opetus järjestetään pääsääntöisesti etänä 31.1. saakka, pois lukien välttämätön lähiopetus.  

Taideyliopistossa merkittävä osa opetuksesta on sellaista, joka on välttämätöntä järjestää lähiopetuksena. Välttämättömäksi opetukseksi katsotaan opetus, jota ei voida osaamistavoitteiden oleellisesti kärsimättä järjestää etänä.   
 
Jo julkaistut opintojaksot järjestetään opinto-oppaassa ilmoitetulla tavalla. Jos opetuksessa tapahtuu uusien rajoitusten vuoksi muutoksia, niistä ilmoitetaan kyseisen opintojakson opiskelijoille erikseen.    
 
Opetukseen ja tutkimukseen liittyvä taiteellinen toiminta toteutetaan lähtökohtaisesti suunnitelmien mukaisessa aikataulussa, mutta AVI:n määräysten mukaisesti ilman yleisöä 31.1. asti. Tilaisuuksissa voivat olla läsnä vain sellaiset henkilöt, joiden läsnäolo on välttämätöntä opiskelu- tai työtehtävien vuoksi. Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa vaihtoehtona rajoituksille. 

Kuvataideakatemian näyttelyt toteutetaan suunnitellusti turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien. Gallerioiden suurimmat yhtäaikaiset kävijämäärät ovat Project Roomissa 10 henkeä ja Kuva/Tilassa 30 henkeä kerralla. 

Akatemiat ja avoin kampus viestivät tarvittaessa tarkemmin omaa opetusta koskevista rajoituksistaan. 

Muu työskentely 

Etätyösuositus jatkuu 31.1. saakka. Kokoukset ja seminaarit tulee järjestää etäyhteyksin.   

Koronalle altistumiseen ja tartuntatilanteisiin liittyviin sairauspoissaoloihin sovelletaan lähtökohtaisesti nykyisiä ohjeita sairauspoissaoloista sekä THL:n karanteenisuositusta.

Tilat  

Taideyliopiston tilat pysyvät auki välttämättömän lähiopetuksen, taiteellisen toiminnan ja muun paikan päällä olemista edellyttävän työskentelyn mahdollistamiseksi. 

Matkustaminen ja ulkomaisten vieraiden vastaanotto 

Noudatamme Taideyliopistossa valtioneuvoston matkustusrajoituksia. Ulkomaille suuntautuvien työ- ja opintomatkojen osalta on arvioitava, onko matka välttämätön ja perusteltu oppimistavoitteiden kannalta. Myös kotimaan matkustamisen tarpeellisuutta on syytä arvioida, jos matka sisältää majoittumista tai siirtymiä, joissa tartuntariski voi erityisesti kohota. 

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta täyden rokotussarjan ottamisesta, jos työ- tai opiskelumatka suuntautuu ulkomaille. Matkaa suunniteltaessa on huomioitava myös kohdemaan vaatimukset, jotka voivat liittyä esim. rokotteisiin, testaukseen ja karanteeniin. 

Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottaminen on mahdollista Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.  Suomen maahantuloon liittyvät ohjeet (esim. testaus ja karanteeni) matkustaja saa tapauskohtaisesti, kun täyttää tietonsa Finentry-sivustolla. 

Kasvomaskit   

Opiskelijoiden ja henkilöstön on käytettävä yliopiston tiloissa kasvomaskia, mikäli siihen ei ole terveydellisiä esteitä. Ryhmätilanteissa käytetään FFP2-maskeja, joita on saatavilla infopisteillä.   

Myös taiteellisen toiminnan harjoittelussa ja muussa työskentelyssä on käytettävä kasvomaskia. 

Kotitestien käyttö opetuksessa

Kotitestien vapaaehtoinen käyttäminen on mahdollista välttämättömäksi luokitellussa lähiopetuksessa. Niitä voidaan hankkia ja jakaa akatemioissa ja Avoimella kampuksella niille kursseille ja taiteellisen toiminnan työryhmille, joissa turvavälien ja kasvomaskien käyttäminen ei ole osaamistavoitteiden näkökulmasta mahdollista. Testipakkauksen saanut vastaa itse testin toteutuksesta, tulosten tulkinnasta ja toiminnastaan testituloksen pohjalta. 

Huomioitavaa kotitestistä: 

  • Kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa laboratoriotestillä, jos oireet ovat lieviä eivätkä vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Oireisena tulee aina pysytellä pois kampukselta, vaikka kotitestin tulos olisi negatiivinen. 
  • Sinun tulisi kuitenkin välttää vapaaehtoisesti kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin kymmenen vuorokauden ajan. Aika lasketaan oireiden alusta.