Begränsningar angående konstnärlig verksamhet avvecklas, vi förbereder för att avveckla begränsningarna angående undervisning och övrig verksamhet

Universitets riktlinjer om användning av munskydd och distansarbete gäller tills vidare.

Två foter och hatt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att avveckla sammankomstbegränsningarna fr.o.m. fredagen 1 oktober i Nyland. Detta betyder att också vi i Konstuniversitetet har möjlighet att avveckla beläggningsgraden på 50 % och begränsningarna angående officiella evenemang med publik. Man ska ändå fortfarande följa hygienkraven som presenteras närmare nedan.  

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har på förra veckan gjort en proposition om att den riksomfattande rekommendationen för distansarbete skulle avvecklas den 15 oktober. Vi väntar ännu på regeringens beslut angående ärendet, efter det är det möjligt att göra ändringar i våra egna riktlinjer.  

Vi förbereder oss också för att avveckla begränsningar angående undervisning och övrig verksamhet i slutet av oktober om den riksomfattande coronasituationen tillåter det. Vi följer hur situationen framskrider och informerar om eventuella ändringar under oktobermånad.  

Vi uppmuntrar personalen och studerande att skydda sig själva och varandra genom att ta coronavaccinet. Med hjälp av vaccinskyddet kan vi minska risken för smitta inom universitetets egen verksamhet. Om du bor i Helsingfors kan du få både den första och den andra vaccindosen i popup-vaccinationspunkter. Du kan kolla de öppna vaccinationsställen på Helsingfors stads webbplats.  

Konstuniversitetets coronariktlinjer fr.o.m. 1 oktober  

Konstnärlig verksamhet, disputationsakter samt granskningstillfällen av doktorsavhandlingar   

Begränsningen gällande beläggningsgraden på 50 % i offentliga tillställningar samt disputationsakter och granskningstillfällen av doktorsavhandlingar avvecklas. Det är möjligt att ta in publik i enlighet med lokalens kapacitet som bekräftats under normal tid.  

Vid offentliga tillfällen ska man ändå fortfarande följa hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 58 c § som förbättrar hälsosäkerheten i lokalerna för kunder och publik. 

Resor 

Det är möjligt att göra arbetsresor och studieresor utomlands, men utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet om man reser utomlands. Vi följer rekommendationen från institutet för hälsa och välfärd om att ta den fulla vaccinationsserien om arbets- eller studieresan riktas till utlandet.