322 nya studerande valdes till Konstuniversitetet

Till Konstuniversitetet valdes för första gången studerande till kandidatprogrammet i kulturell musikforskning och kandidatprogrammet i skrivande.

De nya studerandena till Konstuniversitetet har valts. 322 nya grundexamensstuderande valdes, varav 35 till Bildkonstakademin, 202 till Sibelius-Akademin och 85 till Teaterhögskolan.

Sammanlagt 4681 ansökningar kom in till ansökningsmålen inom grundexamensutbildningen (totalt 3886 sökande). Av ansökningarna var 890 till Bildkonstakademin, 1460 till Sibelius-Akademin och 2331 till Teaterhögskolan.

Andelen internationella sökande var 22,5 %.  

Konstuniversitetet hör till de mest eftertraktade studieplatserna i Finland, eftersom cirka 8 procent av de sökande blev antagna. De populäraste utbildningsprogrammen var skådespelarkonst, bildkonst samt det nya kandidatprogrammet i skrivande.

Antalet sökande och antagna studerande varierar från år till år, eftersom alla utbildningsprogram inte tar emot nya studerande varje år.

Studerande som antagits till Konstuniversitetet våren 2022

På listan på webbplatsen står endast namnen på de valda som gett sitt samtycke till att deras namn publiceras.

Statistik över de sökande finns på vår sida För sökande.

Antagning till Bildkonstakademins magisterprogram anordnas i augusti 2022.  

De nya utbildningsprogrammen svarar på kulturbranschens arbetskraftsbehov

Nästa år startar två nya utbildningsprogram på kandidatnivå vid Universitetet: utbildningsprogrammet för kulturell musikforskning och utbildningsprogrammet för skrivande.

Det nya kandidatprogrammet för kulturell musikforskning finns i Konstuniversitetets enhet i Seinäjoki. Utbildningen motsvarar forskningsbehoven inom det allt mer mångformiga kulturområdet. 46 sökande sökte till utbildningen och av dem antogs 15.

Ett annat nytt utbildningsprogram vid Konstuniversitetet är kandidatprogrammet i skrivande, som är placerat vid Teaterhögskolan. Vid Konstuniversitetet har man sedan 2019 kunnat studera skrivande i ett magisterprogram. 262 sökande sökte till utbildningen och av dem antogs 8.

Mer information om urvalet

Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi