313 nya studerande valdes till Konstuniversitetet – antalet internationella sökande ökade med en tredjedel

Intresset för Konstuniversitetets utbildningsprogram har ökat jämfört med året innan, vilket syntes i antalet sökande och särskilt bland internationella sökande.

photographer: Veikko Kähkönen

De nya studerandena till Konstuniversitetet har valts. 313 nya grundexamensstuderande valdes, varav 35 till Bildkonstakademin, 185 till Sibelius-Akademin och 93 till Teaterhögskolan. 

Antalet ansökningar till ansökningsmålen för grundexamensutbildningen uppgick till totalt 5079, vilket är 416 ansökningar fler än förra året. Antalet sökande var sammanlagt 4 226. Av ansökningarna var 1059 till Bildkonstakademin, 1652 till Sibelius-Akademin och 2386 till Teaterhögskolan.

Konstuniversitetet hör till de mest eftertraktade studieplatserna i Finland, eftersom cirka 7 procent av de sökande blev antagna. De populäraste ansökningsmålen var utbildningsprogrammen för skådespelarkonst, bildkonst och musikteknologi.

Antalet sökande och antagna studerande varierar från år till år, eftersom alla utbildningsprogram inte tar emot nya studerande varje år.

Konstuniversitetet intresserar internationellt

Antalet ansökningar av internationella sökande till Konstuniversitetet ökade med cirka en tredjedel jämfört med året innan. Samma trend är synlig även vid andra högskolor i Finland där antalet internationella sökande har ökat med en och en halv gånger jämfört med föregående år. Sammanlagt var andelen internationella sökande 28 procent av alla sökande till Konstuniversitetet. 

Prorektor Marjo Kaartinen tror att det internationella intresset beror på Konstuniversitetets utmärkta rykte som studieplats. Även hur ryktet sprids från mun till mun har enligt Kaartinen en stor inverkan. 

”Vi får många ansökningar från dem som varit på studentutbyte här, och de som utexaminerats från oss sprider beröm om oss och gör mycket värdefullt marknadsföringsarbete”.

Betydande ökning i antalet sökande till musikteknologi

Intresset för musikteknologi har ökat redan i flera år vilket man också i år kan se i antalet sökande till utbildningsprogrammet. Antalet sökande ökade med 22 procent jämfört med för två år sedan. 

Den ansvariga läraren, lektor Marianne Decoster-Taivalkoski tror att det ökade intresset och det ökade antalet sökande till utbildningsprogrammet beror på att tillgång till musikteknologiska medel och metoder ökat.

”Nuförtiden är det enklare att hitta allmän information om musikteknologiska metoder och utrustningen är också förmånligare. Tack vare detta får allt fler pröva på att skapa musik med hjälp av teknologi och bli intresserade av området”, säger Decoster-Taivalkoski. 

Stigen för den studerande i utbildningsprogrammet har också underlättats genom att skapa tre profilstigar som vägleder de studerande till experter inom sitt område. Med hjälp av profilstigarna kan den studerande specialisera sig på inspelning och musikproduktion, film- och spelmusik eller kreativ praxis inom elektronisk musik.

Studerande som antagits till Konstuniversitetet våren 2023 

På listan på webbplatsen står endast namnen på de valda som gett sitt samtycke till att deras namn publiceras. 

Mer information om urvalet 

Bildkonstakademin: kuva.an­so­kan@uni­arts.fi

Sibelius-Akademin: siba.an­so­kan@uni­arts.fi

Teaterhögskolan: teak.an­so­kan@uni­arts.fi