Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideyliopistoon valittiin 313 uutta opiskelijaa – kansainvälisten hakijoiden määrä kasvoi kolmanneksella

Kiinnostus Taideyliopiston koulutusohjelmia kohtaan on kasvanut edellisvuodesta, mikä näkyi hakijamäärissä erityisesti kansainvälisten hakijoiden osalta.

kuvituskuva

Taideyliopiston uudet opiskelijat on valittu. Uusia perustutkinto-opiskelijoita valittiin 313, joista 35 Kuvataideakatemiaan, 185 Sibelius-Akatemiaan ja 93 Teatterikorkeakouluun. 

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 5079 hakemusta, joka on 416 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Hakijoita oli yhteensä 4226. Hakemuksista 1059 oli Kuvataideakatemiaan, 1652 Sibelius-Akatemiaan ja 2386 Teatterikorkeakouluun.

Taideyliopisto kuuluu Suomen halutuimpiin opiskelupaikkoihin, sillä noin 7 % hakeneista tuli valituksi. Suosituimmat hakukohteet olivat näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, kuvataiteen koulutusohjelma sekä musiikkiteknologian koulutusohjelma.

Hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä vaihtelee eri vuosina, koska kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita.

Taideyliopisto kiinnostaa kansainvälisesti

Taideyliopiston kansainvälisten hakijoiden hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmanneksella. Sama trendi on nähtävissä myös muissa Suomen korkeakouluissa, joissa kansainvälisten hakijoiden määrät ovat kasvaneet puolitoistakertaisiksi edellisvuosiin verrattuna. Yhteensä kansainvälisten hakijoiden osuus kaikista Taideyliopiston hakijoista oli 28 %. 

Vararehtori Marjo Kaartinen uskoo kansainvälisen kiinnostuksen johtuvan Taideyliopiston erinomaisesta maineesta opiskelupaikkana. Myös suusta suuhun kulkevalla sanomalla on Kaartisen mukaan iso vaikutus. 

“Saamme paljon hakemuksia täällä opiskelijavaihdossa olleilta, ja meiltä valmistuneet tulevat meitä kehuessaan tehneeksi paljon henkilökohtaista markkinointityötä”.

Musiikkiteknologian hakijamäärissä huomattavaa kasvua

Kiinnostus musiikkiteknologiaa kohtaan on ollut nousussa jo usean vuoden ajan, mikä näkyy myös koulutusohjelman tämän vuoden hakijamäärissä. Hakijamäärät kasvoivat kahden vuoden takaiseen 22 %:lla. 

Vastuuopettaja, lehtori Marianne Decoster-Taivalkoski uskoo kasvavan kiinnostuksen ja koulutusohjelman hakijamäärän kasvun johtuvan musiikkiteknologisten keinojen ja käytäntöjen saavutettavuuden yleistymisestä. 

“Nykyään on helpompi löytää yleistä tietoa musiikkiteknologian käytännöistä ja myös laitteisto on edullisempaa. Näiden asioiden ansiosta yhä useammat pääsevät kokeilemaan musiikin luomista teknologian avulla ja innostumaan alasta”, sanoo Decoster-Taivalkoski.

Opiskelijan polkua koulutusohjelmassa on myös helpotettu luomalla kolme profiilipolkua, jotka ohjaavat opiskelijoita oman alansa osaajiksi. Profilointipolkujen avulla opiskelija voi erikoistua joko musiikin äänityksen ja tuotantoon, elokuva- ja pelimusiikkiin tai luovien elektronisen musiikin käytäntöihin.

Taideyliopistoon keväällä 2023 valitut opiskelijat 

Verkkosivujen listalla lukevat vain niiden valituiksi tulleiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen. 

Lisätietoa valinnoista 

Kuvataideakatemia: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Sibelius-Akatemia: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi

Teatterikorkeakoulu: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi