En studerande i skådespelarkonst på svenska: Det bästa har varit det personliga stödet

Läs intervjun med Emilia Jansson, som håller på att avsluta sina magisterstudier.

Emilia Jansson

Vem är du och hur kom det sig att du började studera vid Konstuniversitetet?

Jag heter Emilia Jansson och är skådespelare och konstnär. Just nu studerar jag sista året på utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska. Jag har sedan barnsben tyckt om att uppträda och alltid gett plats för min fantasi. Samma passion har följt med mig in i vuxen ålder, som senare blev en dröm om att få studera teater. Jag sökte förutom till Konstuniversitetet till flera olika teaterhögskolor och jag har kämpat hårt för att få en studieplats. Trots mitt hårda arbete är jag är ändå medveten om att jag är priviligierad som får studera här. Förutom att jag fått mycket stöd hemifrån så har jag också fått utrymme i mitt liv att experimentera och att misslyckas.

Hurdana har studierna varit?

Det har varit så mycket mer än jag kunde föreställa mig på förhand. Jag förväntade mig att skådespelararbetet främst skulle vara ett hantverk och väldigt konkret, metod- och teknikbaserat. Tack vare studierna har jag t.ex. fått en helt ny förståelse för min kropp och har börjat förstå den som en helhet i förhållande till allt levande och icke levande runt omkring mig. Utbildningsprogrammet har verkligen erbjudit ett heltäckande buffébord av vad allt skådespelarkonst kan vara, och jag tror inte ännu heller att jag vet allt om skådespelararbetet. I studierna har vi också fått undersöka våra egna värderingar och perspektiv, och fått fundera kring vår egen relation och position i samhället. Vilket är ytterst viktigt som konstnär. De här frågorna har vi diskuterat på både mikro-och makronivå.

Vilka kurser eller projekt har gjort störst intryck på dig under dina studier?

Eget arbete, som bytte namn till Fritt Arbete. Det är en kurs som hålls varje år. Då harman frihet att göra vad man vill; man får göra solo- eller grupparbeten, eller vad som helst. Den friheten har professorn, lektorer och lärare stöttat. En mening som professorn sade under mitt första studieår har jag burit med mig i mitt skapande: ”Konst är lätt, vad som helst kan vara konst”. Konst är subjektivt och det finns inte endast en sanning om vilken konst som är bra eller dålig, ifall vi kan prata om konst som bra eller dålig överhuvudtaget. Under kursen har jag fått undersöka hurdan konst jag vill skapa och hurdan kunskap min kropp bär och vad jag vill lyfta fram.

Även filosofikurserna har varit viktiga för mig. I dem har jag fått möta olika livsåskådningar och också fått ifrågasätta min egen. Jag har också lärt mig att vara av annan åsikt än andra människor. Dessutom har kurserna om antirasism och avkolonisering varit mycket viktiga. Där har jag fått en bredare förståelse över mina privilegier och kunnat reflektera över diskurser om bl.a. representation och de rådande koloniala strukturerna.

Vad är det bästa med studierna?

Det bästa har varit det personliga stöd som jag har fått från hela utbildningsprogrammet, från professorn, lektorer och kurskamrater. Med hjälp av det stödet har jag kunnat utvecklas som konstnär. Jag kommer att utexamineras som en självsäker konstnär, och jag utgår inte från att jag kommer att ”upptäckas” eller att jag kommer att bli erbjuden arbete serverat på en bricka. Jag känner mig nu mer säker på att finna mina egna vägar, ”min egen grej” och att kunna sysselsätta mig själv. Det är jag tacksam för.

Vad har varit det mest utmanande med studierna?

Tidtabellerna och harmonin mellan skola och fritid. Kandidatåren var tunga på både gott och ont. Jag skrev mitt kandidatarbete om utmattning. Det är viktigt att lyfta fram att skolan kan vara utmattande, och det är viktigt att vi talar om det. Att möta mig själv och att arbeta med min egen skam har också varit utmanande, på ett mycket utvecklande sätt. Man kan inte fly från sig själv och man måste möta sig själv på många olika plan.

Vilket tips skulle du ge till dem som tänker söka in?

Jämför dig inte med andra. Inte när du söker in, och inte heller under studierna. Alla människor behövs, och det skulle vara tråkigt om alla människor var likadana. Fundera på vad du själv vill få ut av den här skolan och de här studierna. Det är trots allt för de studerandes skull lärarna arbetar här.

Vill du bli skådespelare?

Ansökningstiden till Konstuniversitetet är 7–20.1.2021.