Svenska kulturfonden donerar 175 000 euro till Konstuniversitetet

Svenska kulturfonden stödjer universitetsutbildningen i konst i Finland med en donation på 175 000 euro. Donationen styrs till Konstuniversitetets insamling Stärk konstens kraft, genom vilken universitetet ökar sitt kapital som en del av statens motfinansieringsprogram.

Med intäkterna från donationskapitalet stödjer Konstuniversitetet förverkligandet av de strategiska målen och stärker innehållet, undervisningen och pedagogiken i examensutbildningar inom olika konstområden samt utvecklingen av nya former av konstnärligt uttryck. Konstuniversitetets mål är att i allt större utsträckning i undervisningen utnyttja olika synvinklar och inlärningsmöjligheter vid de tre akademierna – Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan – vilket ger undervisningen en bred kulturell och samhällelig kontext.

Med de växande kapitalintäkterna utvecklar Konstuniversitetet också sin undervisning vid det öppna universitetet, vilket möjliggör högklassiga inlärningsmöjligheter inom musik, bildkonst, teater och dans för en allt större grupp konstproffs och konstintresserade.

”Vi tackar Svenska kulturfonden för donationen och stödet för universitetsutbildningen i konst. Vi behöver donationer för att kunna stödja utvecklingen av konstbranschen och trygga utbildning på toppnivå för de unga och deras färdigheter att lyckas som konstnärer i en värld som förändrats efter coronapandemin”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. 

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenskspråkiga kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Konstuniversitetet ordnar som enda universitet i Finland utbildning på svenska i skådespelarkonst, kyrkomusik och musikpedagogik. Cirka 6 procent av alla studerande vid Konstuniversitetet är svenskspråkiga.

Mer information: rektor Kaarlo Hildén tfn 040710 4312