Gör en donation till Konstuniversitetet

Med din donation stärker du framtiden för ungStöd de unga konstnärernas framtid. Gör en donation till Konstuniversitetet.

Konststudenter

Donera nu

Gör en donation till vår pågående insamling, med vars hjälp vi stärker den utbildning som erbjuds unga och deras färdigheter att lyckas som konstnärer. Då man stöder de unga skapar man en hållbar framtid för hela konstbranschen.

När du gör en donation senast 30.6.2022 stöder staten din donation med en mångdubbel motfinansiering. Agera redan idag och donera en hållbar framtid till konsten!

Bekanta dig med olika sätt att stöda konsten

Du kan stöda Konstuniversitetet med en donation, en testamentsdonation eller genom att skapa en bemärkelsedagsinsamling. Du kan göra donationen som en allmän donation till universitetet eller styra den till ett visst konstområde. Du kan också stöda begåvade ungas studier med stipendier eller genom att delta i anskaffningen av ett värdeinstrument.

Ta kontakt, vi berättar mer om hur man stöder konsten med en donation:

Eveliina Olsson, direktör för kommunikation och samhällsrelationer, 050 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Läs mer om donationernas genomslagskraft