Gör en donation till Konstuniversitetet

Stöd de unga konstnärernas framtid med en donation.

Tack till donatorerna

Insamlingen Stärk konstens kraft gav över 3,5 miljoner euro.

Konstuniversitetets insamling Stärk konstens kraft avslutades den 30 juni. Donationer till konstutbildningen uppgick sammanlagt till över 3,5 miljoner euro.

Staten beviljar motfinansiering för varje euro som universitetet får i donation mellan den 15 juni 2020 och den 30 juni 2022. Den slutliga insamlingsintäkten preciseras under hösten när statens motfinansiering fastställs.

Donationerna till Konstuniversitetet har kommit från privatpersoner, stiftelser och företag. De största donatorerna var Kone-stiftelsen och Saastamoinen stiftelsen samt bokbranschens påverkare Eva Reenpää, Heikki Herlin, Otavan Kirjasäätiö, Bonnier Publications Oy, WSOY och WSOY:s litteraturstiftelse.

Insamlingens intäkter hjälper Konstuniversitetet att erbjuda unga konstnärer den utbildning som de förtjänar på toppnivå långt in i framtiden. Med intäkterna kan Konstuniversitetet också stärka det unga området för konstnärlig forskning.

Ett hjärtligt tack till alla som stöder konsten!

Donatorerna i insamlingen Stärk konstens kraft

Heikki Herlin, Koneen säätiö, Otavan kirjasäätiö, Saastamoisen säätiö

Algol Oy, Förening Konstsamfundet, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö, Kansakunta Oy, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Lisi Wahls stiftelse, Moomin Characters Ltd, Planmeca Oy, Pro Musica Säätiö, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse

Och alla talrika privatpersoner och företag, som donerade till samlingen.

Hur kan jag stöda konsten

Genom donationerna stöder Konstuniversitetet unga konstnärers karriärutveckling. Med hjälp av donationer kan vi till exempel starta ny utbildning och stärka internationellt samarbete.

Du kan stöda begåvade ungas studier genom donationer, testamentsdonationer eller genom att starta en insamling på bemärkelsedagar. Du kan donera som en allmän donation till Konstuniversitetet eller styra ditt stöd till ett visst konstområde – bildkonst, musik, dans eller teater. Du kan också stöda ungas studier till exempel genom att delta i anskaffningen av ett värdeinstrument.

Kontakta oss

Sarri Vuorisalo-Tiitinen
ombud för stödstiftelsen för Konstuniversitetet och stödstiftelsen för Sibelius-Akademin
050 476 6961
sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi

Eveliina Olsson
direktör för kommunikation och samhällsrelationer
050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Donationerna bygger en framtid för konsten