Svenska kulturfonden lahjoittaa Taideyliopistolle 175 000 euroa

Svenska kulturfonden tukee taiteen yliopistokoulutusta Suomessa 175 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus ohjataan Taideyliopiston Vahvista taiteen voimaa -keräykseen, jolla yliopisto kasvattaa pääomaansa osana valtion vastinrahaohjelmaa.

Lahjoituksista kertyvän pääoman tuotoilla Taideyliopisto tukee strategiansa mukaisten tavoitteiden toteutumista ja vahvistaa eri taiteen alojen tutkintokoulutusten sisältöjä, opetusta ja pedagogiikkaa sekä uusien taiteellisen ilmaisun muotojen kehittymistä. Taideyliopiston tavoitteena on hyödyntää opetuksessa yhä laajemmin kolmen akatemiansa – Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu – erilaiset näkökulmat ja oppimismahdollisuudet, mikä tarjoaa opetukselle laajan sivistyksellisen ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Kasvavilla pääoman tuotoilla Taideyliopisto kehittää myös avoimen yliopiston opetustaan, mikä mahdollistaa korkeatasoisen musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin oppimismahdollisuuksien tarjoamisen yhä kasvavalle joukolle taiteen ammattilaisia ja taiteesta kiinnostuneita.

”Kiitämme Svenska kulturfondenia taiteen yliopistokoulutuksen tukemisesta lahjoituksella. Tarvitsemme lahjoituksia, jotta voimme tukea taidealan kehitystä ja turvata nuorille huipputason koulutuksen ja valmiudet menestyä taiteilijoina koronapandemian jälkeisessä muuttuneessa maailmassa”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Taideyliopisto järjestää ainoana yliopistona Suomessa koulutusta ruotsin kielellä näyttelijäntaiteessa, kirkkomusiikissa ja musiikkikasvatuksessa. Taideyliopiston kaikista opiskelijoista noin 6 % on ruotsinkielisiä.

Lisätietoja
Eveliina Olsson
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
puh. 050 598 6492