Rektor Jari Perkiömäki: det är viktigt att värna om gemenskapskänsan i undantagssituationen

Kära studeranden och personal vid Konstuniversitetet och vänner till universitetet,

förra veckan hamnade vi i Finland i den största krissituationen sedan kriget, och vi lever ovanliga tider både i Finland och i hela världen. Statsrådet har proklamerat undantagstillstånd, och i enlighet med den måste bl.a. universitetslokalerna vara stängda t.o.m. den 13.4.2020. Jag anser dock att det är osannolikt att undantagstillståndet skulle upphöra ännu i mitten av april: för tillfället förutspås epidemikurvans höjdpunkt i Finland i maj.

Undervisning i Konstuniversitetets lokaler har avbrutits och undervisning hålls endast på distans såvitt det är möjligt. Enligt finska universitetens gemensamma riktlinjer säkerställs endast kritiska funktioner i universitetslokaler och en del ärenden återstår efter undantagstillståndet.

Undantagstillståndet tvingar oss att uthärda osäkerhet i hela samhället, även inom kultursektorn. Till exempel ödet för många kulturevenemang nästa sommar är fortfarande öppet. Tyvärr innebär denna ovanliga situation också förseningar i studier, även om lärare, liksom ledning vid universitetet och akademierna, gör sitt yttersta för att hålla dem till ett minimum.

Alla finländare tycks inte ännu ha förstått allvarligheten av epidemin, antalet smittor i Finland är ju relativt låg. Det är ytterst viktigt att följa myndigheternas riktlinjer och begränsningar för att vårt hälsovårdssystem skall kunna klara av den enorma utmaningen som vi står inför. Därmed kommer vi så småningom till det normala läget så smidigt som möjligt.

Vid Konstuniversitetet är vi engagerade i ett ansvarsfullt synsätt och minimerar alla interaktioner mellan människor. Enligt det som vi nu vet kan t.o.m. 20 % av personer med coronavirussmitta vara symtomfria, vilket betyder att man nödvändigtvis inte vet att man kan smitta andra.

Jag vill tacka studerande, lärare och övrig personal för den kreativitet och flexibilitet som ni har visat i dessa undantagsförhållanden. Det är verkligen glädjande att vi bara på några dagar har kunnat övergå till distansstudier, -undervisning och -arbete i så stor skala.

De finska universiteten och Konstuniversitetets akademier har kommit överens att vårens urvalsprov genomförs i stor del elektroniskt. För tillfället verkar det inte vara nödvändigt att senarelägga dem efter sommaren. Vi håller på att förbereda mer detaljerade riktlinjer och praktiska steg för urvalsproven vid universitetet.

Situationen på Nyland angående spridning av coronavirus är allvarlig och det är möjligt att vår rörlighet begränsas redan under denna vecka. Jag hoppas att vi, trots situationen, nu värnar den sociala gemenskapen och förstår vikten av mänsklig kommunikation även i den digitala miljön.

Jag önskar er alla en trygg vecka!

Jari Perkiömäki
rektor