Konstuniversitetets urvalsprov våren 2020 ordnas i huvudsak elektroniskt

De finländska universiteten har tillsammans konstaterat att inga traditionella urvalsprov kan ordnas under trygga omständigheter våren 2020.

Det beror på det allvarliga pandemiläget, på svårigheten att tillförlitligt identifiera riskgrupperna och på de risker som hänför sig till resor och till själva provsituationen. Det är fortsättningsvis möjligt att ordna små urvalsprov på plats, särskilt i situationer där de studerande inte kan antas endast genom betygsurval.

Av Konstuniversitetets 81 ansökningsobjekt denna vår kommer 79 att ordnas helt och hållet elektroniskt. I de sista skedena av Teaterhögskolans urvalsprov för skådespelarkonst och regi anländer de sökande till universitetet en och en vid olika tidpunkter. I övrigt ordnas även dessa urval elektroniskt.

Urvalsproven på plats och urvalsjuryernas arbete kommer att planeras så att urvalet kan genomföras tryggt för såväl sökandena, jurymedlemmarna som stödpersonalen.

De sökande informeras personligen om ändringarna per e-post och på Studieinfo vartefter man har fattat noggrannare beslut om hur de följande skedena av urvalsproven kommer att genomföras.

Konstuniversitetet beaktar universitetens gemensamma riktlinjer för urvalen.

Läs mer

Lauri Väkevä
prorektor
lauri.vakeva@uniarts.fi
040 710 4317

Sanna Kotajärvi-Söderholm
ansvarig studiechef
sanna.kotajarvi-soderholm@uniarts.fi
040 860 952