Taideyliopiston kevään 2020 valintakokeet järjestetään pääosin sähköisesti

Suomalaisyliopistot ovat yhdessä linjanneet, että yliopistojen perinteisiä valintakokeita ei ole mahdollista järjestää turvallisesti keväällä 2020. Syynä tähän ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit. Pienten valintakokeiden järjestäminen paikan päällä on edelleen mahdollista, erityisesti tilanteissa, joissa opiskelijoita ei voida valita pelkän todistusvalinnan perusteella.

Telineessä oleva kamera ikkunan edessä
Veikko Kähkönen

Taideyliopiston tämän kevään 81 hakukohteesta 79 järjestetään täysin sähköisesti. Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen ja ohjauksen valintakokeiden viimeisissä vaiheissa hakijat saapuvat yksitellen porrastetusti yliopiston tiloihin. Muilta osin myös nämä valinnat järjestetään sähköisesti.

Paikan päällä tapahtuvat valintakokeet ja valintaraatien työskentely tullaan suunnittelemaan siten, että valinnat voidaan toteuttaa turvallisesti hakijoiden, arviointiraatilaisten ja tukihenkilöstön osalta.

Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti muutoksista sähköpostitse ja Opintopolussa sitä mukaa, kun tarkemmat päätökset valintakokeiden seuraavien vaiheiden toteuttamisista valmistuvat.

Taideyliopisto huomioi yliopistojen yhteiset linjaukset valintojen järjestämisessä.

Lisätietoa

Lauri Väkevä
vararehtori
lauri.vakeva@uniarts.fi
040 710 4317

Sanna Kotajärvi-Söderholm
vastaava opintopäällikkö
sanna.kotajarvi-soderholm@uniarts.fi
040 860 952