Konstuniversitetet delar ut coronastipendium till utländska konststuderande

En femtedel av studerandena vid Konstuniversitetet kommer från utlandet. Många av dem befinner sig i en besvärlig situation på grund av coronaviruspandemin. Därför har Konstuniversitetet och en grupp finländska stiftelser tillsammans samlat ihop ett belopp på 155 000 euro som används för att bevilja stipendier till internationella examensstuderande vid Konstuniversitetet.

Coronaviruspandemin har ekonomiska konsekvenser för nästan alla aktörer i konstbranschen. Med anledning av pandemin har studerandena i konstbranschen gått miste om framträdanden och sommararbeten, och deras studietid har också förlängts.

Internationella studerande tvingas betala extra till exempel för ansökningar om uppehållstillstånd och för hälsoförsäkringar. Deras stödnätverk finns långt borta i hemlandet, och de omfattas ofta endast i begränsad utsträckning av förmånerna i det finländska samhället. Av studerande från länder utanför EU krävs dessutom en viss förmögenhet som ett villkor för att uppehållstillståndet ska kunna förlängas.

Konstuniversitetet har redan beviljat lättnader till utländska studerande som berörs av läsårsavgifter. Vi konstaterade dock att detta inte räcker. Därför började vi i maj samla in stipendiemedel för att stöda våra internationella studerande”, berättar ordförande för Konstuniversitetets styrelse Heikki Lehtonen.

Man samlade in 155 000 euro i stöd. Stipendier beviljades av Leonora ja Yrjö Paloheimon Säätiö, Saastamoinen stiftelse, Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Konstsamfundet och Wihurin rahasto. Konstuniversitetet bidrog också till insamlingen med en egen stödsumma.

”Det är omöjligt att tänka på finländsk konst utan geografiskt gränsöverskridande inflytande. Konsten är till sitt innersta väsen internationell, och därför är växelverkan viktig även i utbildningen av konstnärer. Det är fint att så många stiftelser såg värdet av internationalism och handlade snabbt för att stöda studerandena”, säger Lehtonen.

Det totala beloppet delas ut jämnt till de internationella examensstuderande vid Konstuniversitetet som ansökt om stipendiet och uppfyller kriterierna. Stipendiet kunde sökas 15–21.6.2020. Under ansökningstiden inkom 154 ansökningar, vilket visar behovet av stöd. Syftet med de beviljade stipendierna är att trygga de internationella studerandenas framsteg i studierna, utexaminering och konstnärliga arbete.

Mer information:

Anni Pokki
Partnerskapsexpert
anni.pokki@uniarts.fi
050 476 69 61