Taideyliopisto polkaisi pystyyn korona-apurahan ulkomaalaisille taideopiskelijoille

Viidennes Taideyliopiston opiskelijoista tulee ulkomailta. Koronaviruspandemia on ajanut monet heistä hankalaan tilanteeseen. Siksi Taideyliopisto ja joukko suomalaissäätiöitä yhdistivät voimansa ja kokosivat yhteensä 155 000 euron summan, josta myönnetään apurahoja Taideyliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

Tanssin opiskelijoita, yksityiskohta harjoituksista
Kuva: Veikko Kähkönen / Taideyliopisto

Koronaviruspandemialla on taloudellisia vaikutuksia lähes kaikille taidealan toimijoille. Taidealojen opiskelijoille pandemia on merkinnyt esiintymistilaisuuksien ja kesätöiden menettämistä sekä opintojen pitkittymistä. 

Kansainvälisille opiskelijoille aiheuttavat lisäkustannuksia esimerkiksi oleskelulupahakemukset ja terveysvakuutukset. Heidän tukiverkostonsa ovat kaukana kotimaassa, ja he ovat usein vain rajoitetusti suomalaisen yhteiskunnan tarjoamien etuuksien piirissä. EU:n ulkopuolelta tulleilta opiskelijoilta vaaditaan lisäksi tiettyä varallisuutta ehtona oleskeluluvan jatkamiselle. 

”Taideyliopisto on jo antanut ensi vuoden lukuvuosimaksuista huojennuksia niille ulkomaisille opiskelijoille, joita lukuvuosimaksut koskevat. Totesimme, ettei se kuitenkaan vielä riitä, vaan käynnistimme toukokuussa apurahojen keräämisen kansainvälisten opiskelijoidemme tueksi”, kertoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehtonen

Tukea saatiin 155 000 euroa. Apurahoja myönsivät Leonora ja Yrjö Paloheimon Säätiö, Saastamoisen säätiö, Sibelius-Akatemian tukisäätiö, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Konstsamfundet ja Wihurin rahasto. Myös Taideyliopisto osoitti keräykseen oman tukisummansa.  

”Suomalaista taidetta on mahdotonta ajatella ilman maantieteelliset rajat ylittäviä vaikutteita. Taide on perusolemukseltaan kansainvälistä, ja siksi vuorovaikutus on keskeistä myös taiteilijoiden koulutuksessa. Hienoa, että niin moni säätiö näki kansainvälisyyden arvon ja lähti nopealla aikataululla tukemaan opiskelijoita”, Lehtonen sanoo. 

Kokonaissumma jaetaan tasan apurahaa hakeneille ja kriteerit täyttäville Taideyliopiston kansainvälisille perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Haku oli avoinna 15.–21.6.2020. Hakuaikana hakemuksia kertyi 154 kappaletta, mikä osoittaa tuen tarpeellisuuden. Myönnettyjen apurahojen tarkoituksena on turvata kansainvälisten opiskelijoiden opinnoissa edistyminen, valmistuminen sekä taiteellinen työskentely.   

Lisätietoja:  

Anni Pokki 
Kumppanuuksien asiantuntija  
anni.pokki@uniarts.fi 
050 476 69 61