Konstsamfundet donerar 150 000 euro till Konstuniversitetet

Konstsamfundet stöder universitetsutbildningen i konst med en donation på 150 000 euro. Donationen styrs till Konstuniversitetets insamling Stärk konstens kraft, genom vilken universitetet ökar sitt kapital som en del av statens motfinansieringsprogram.

Konstuniversitetet behöver stöd från privata stiftelser för att kunna öka sitt kapital och främja förverkligandet av målen i sin strategi. Med kapitalavkastningen stärker Konstuniversitetet innehållet, undervisningen och pedagogiken i examensutbildningarna inom olika konstområden – bildkonst, musik, teater och dans.

”Vi tackar Konstsamfundet för donationen som stärker undervisningen och studerandenas beredskap att lyckas som konstnärer på ett konstfält som genomgår en brytningstid. Pandemin har visat att konstbranschen är sårbar och vi måste se till att ungdomarna kan tro på konstens framtid och förverkliga sin mission som konstnärer. I den här uppgiften lyckas vi inte utan stiftelsernas stöd”, säger Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén. 

Konstsamfundet beviljar stipendier och bidrag till bildkonst, publikationer, musik och teaterkonst i enlighet med sin grundare Amos Andersons önskemål. Konstuniversitetet erbjuder den högsta undervisningen i musik, bildkonst och dans i Finland och ordnar som enda universitet utbildning på svenska i skådespelarkonst, kyrkomusik och musikfostran.

Tilläggsuppgifter:
Eveliina Olsson
direktör för kommunikation och externa relationer
tfn 050598 6492