Konstsamfundet lahjoittaa Taideyliopistolle 150 000 euroa

mies kirjoittaa pöydän ääressä

Konstsamfundet tukee taiteen yliopistokoulutusta 150 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus ohjataan Taideyliopiston Vahvista taiteen voimaa -keräykseen, jolla yliopisto kasvattaa pääomaansa osana valtion vastinrahaohjelmaa.

Taideyliopisto tarvitsee yksityisten säätiöiden tukea, jotta se voi kasvattaa pääomaansa ja edistää   strategiansa mukaisten tavoitteiden toteutumista. Pääoman tuotoilla Taideyliopisto vahvistaa eri taiteen alojensa – kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin – tutkintokoulutusten sisältöjä, opetusta ja pedagogiikkaa.

”Kiitämme Konstsamfundetia lahjoituksesta, jolla vahvistamme opetusta ja opiskelijoiden valmiuksia menestyä taiteilijoina murroksessa olevalla taidekentällä. Pandemia on osoittanut taidealan haavoittuvuuden ja meidän on huolehdittava siitä, että nuoret voivat uskoa taiteen tulevaisuuteen ja pääsevät toteuttamaan missiotaan taiteilijoina. Tässä tehtävässä emme onnistu ilman säätiöiden tukea”, sanoo taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

Konstsamfundet myöntää apurahoja ja avustuksia kuvataiteille, julkaisuille, musiikille sekä teatteritaiteelle perustajansa Amos Andersonin toiveen mukaisesti. Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen teatterin ja tanssin opetusta Suomessa ja järjestää ainoana yliopistona koulutusta ruotsin kielellä näyttelijäntaiteessa, kirkkomusiikissa ja musiikkikasvatuksessa. 

Lisätiedot:
Eveliina Olsson 
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 
puh. 050 598 6492