”Jag önskar att man i Finland skulle uppskatta konst och kultur som arbete”, säger skådespelaren Seidi Haarla

Fotograf Jussi Virkkumaa

Seidi Haarla, som utexaminerats från Konstuniversitetet, fick i år Shooting Stars-priset som en av årets mest lovande filmskådespelare i Europa. Hon önskar att konsten skulle uppskattas även i Finland.

Seidi Haarla utexaminerades till skådespelare från Konstuniversitetets Teaterhögskola 2015 och har sedan dess arbetat som fri teaterskapare. Hon är känd bland annat för huvudrollen i Juho Kuosmanens film Hytt nr 6, som för närvarande visas på biograferna. 

Seidi växte upp i en konstnärsfamilj.

”Mina föräldrar och en stor del av mina mor- och farföräldrar och deras föräldrar har varit konstnärer. Jag växte upp i en konstnärsfamiljs vardag, där det ingick mycket frihet, lek, ifrågasättande av tänkande och filosoferande.”

Konstnärernas liv var också självcentrerat och omoget och barnen togs inte alltid i beaktande. För Seidi har utvecklingen till konstnär till stor del varit att undersöka sin egen identitet och vad det innebär att vara människa. Bearbetandet av barndomens trauman har haft en stor roll i processen.

”Konstuniversitetet och teatern gav mig möjlighet att växa upp. Hur motsägelsefullt det än låter har uppväxten inte lett till att man förlorat barnet, utan att man på nytt hittat kontakten till det barn som kan känna och leka. Det om något är konstnärens viktigaste färdighet”, säger Seidi.   

Seidi drömmer om ambitiösa film- och teaterarbeten där man kunde fokusera på arbete utan rädsla för ekonomisk knipa. 

”Jag skulle vilja få lön som frilansare, tjäna in pension och socialskydd. 

Om jag blir sjuk skulle jag vilja tillfriskna i lugn och ro utan att behöva fortsätta arbeta.” 

Seidi hoppas att verk som fått internationell framgång och uppmärksamhet ska fungera som en påminnelse om vikten av långsiktigt stöd för konst och kultur. Konst- och kulturbranschen behöver strukturer som tryggar konstnärernas funktionsförmåga. Till detta hör också att trygga en högklassig undervisning inom konstbranschen. 

”Konst och kultur är lika med människan, utan dem finns ingen mänsklighet.”

Donera till insamlingen stärk konstens kraft