En expert på medelanskaffning stöder unga konstnärers övergång till arbetslivet

I artikelserien Jobba vid Konstuniversitetet bekantar vi oss med anställda som i olika roller är med och gör det möjligt för de studerande att växa till högklassiga och vidsynta konstnärer och förändringsaktörer.

Vem är du och vad gör du vid Konstuniversitetet?

Jag är Kaija Laitinen och arbetar som expert på medelsanskaffning i teamet för kommunikationstjänster och externa relationstjänster. Min uppgift är att stöda akademierna i anskaffningen av finansiering, till exempel för att starta en ny utbildning. Dessutom planerar och utvecklar jag medelanskaffningen för Konstuniversitetets två stödstiftelser i samarbete med stödstiftelsernas ombud. Till mina arbetsuppgifter hör att utarbeta finansieringsansökningar, sköta kommunikation, ordna evenemang och hålla kontakt med donatorerna.

Berätta om din typiska arbetsdag

Mitt jobb är delvis självständigt expertarbete och å andra sidan diskussion samt sparring med mitt eget team och personalen vid Konstuniversitetets olika enheter. En del av veckan arbetar jag hemma, men jag tycker att det är viktigt att vara på plats på campus så ofta som möjligt. Närmöten och diskussioner ansikte mot ansikte är inspirerande och för ofta saker och ting framåt effektivt. Främjandet av medelanskaffningen kräver diskussioner och planeringsarbete inom Konstuniversitetet, men också kommunikation om donationer utåt. Nätverkande med Konstuniversitetets interna och externa intressentgrupper är en central del av arbetet.

Hur kom du att börja arbeta hos oss?

Före jag började vid Konstuniversitetet arbetade jag länge inom organisationssektorn med medelanskaffning. Jag lade märke till att Konstuniversitetet sökte en aktör inom medelanskaffning till partnerskapsteamet och jag blev intresserad, eftersom konst och kultur alltid har varit betydelsefullt för mig, något jag vill arbeta för.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Arbetets meningsfullhet. Jag upplever att mitt arbete främjar att unga konstnärer kommer framåt i sin karriär och att vi även i framtiden har levande konst på egna villkor. Genom att stöda Konstuniversitetets utbildning stöder man samtidigt den finländska konsten och kulturen och säkerställer dess framtida rikedom och livskraft.

Vad är det bästa med att arbeta vid Konstuniversitetet?

På campus är det härligt att möta de studerande och de unga. På så sätt känner man att man är med i tiden. Vid Konstuniversitetet kommer man också närmare själva skapandet av konsten och kreativiteten. Här finns många möjligheter att följa med olika föreställningar, konserter och utställningar. Som arbetsgemenskap är detta en arbetsplats med stor sammanhållning och delaktighet, där nya arbetstagare tas varmt emot.

Hur främjas Konstuniversitetets verksamhet genom medelsanskaffningen?

För närvarande strävar vi särskilt efter att berätta om testamentsdonationernas betydelse för stödjandet av unga konstnärers karriär. Vårt mål är att hitta nya konststödjare och att hjälpa ungdomarna framåt med hjälp av understöd och stipendier. Som en del av detta arbete ordnade vi denna vår Konstuniversitetets första testamentskväll, där vi berättade om donationernas genomslagskraft för dem som är intresserade av att stöda konsten.

Med donationsmedel och bidrag från stiftelser kan Konstuniversitetet göra sitt utbildningsutbud mångsidigare och starta nya utbildningsprojekt och internationellt samarbete. Allt detta berikar verksamheten vid Konstuniversitetet och hjälper studerandena att hitta sin egen väg som konstnärer.

Vilken föreställning eller utställning vid Konstuniversitetet har du senast besökt?

Senast besökte jag föreställningen Message From Tyler – Memento mori, Kirsikkatarha, som genomfördes som ett samarbete mellan Teaterhögskolan och Q-teatteri. Massor med energi, mycket blod, svett och röra – helt och hållet Teaterhögskolan! Jag gillade scenografin, utrymmesanvändningen och ljuset, och den stämning de skapade. Och skådespelarstuderandena var härligt redo och höll föreställningen under kontroll med yrkesskicklighet.