Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Varainhankinnan asiantuntija tukee tehtävillään nuorten taiteilijoiden työelämään siirtymistä

Töissä Taideyliopistossa -juttusarjassa tutustutaan työntekijöihin, jotka ovat erilaisissa rooleissa mahdollistamassa opiskelijoiden kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

Kuka olet ja mitä teet Taideyliopistossa?

Olen Kaija Laitinen ja työskentelen varainhankinnan asiantuntijana viestintä- ja kumppanuuspalveluiden tiimissä. Tehtäväni on tukea akatemioita rahoituksen hankkimisessa esimerkiksi uuden koulutuksen käynnistämiseen. Lisäksi suunnittelen ja kehitän Taideyliopiston kahden tukisäätiön varainhankintaa yhteistyössä tukisäätiöiden asiamiehen kanssa. Tehtäviini kuuluu rahoitushakemusten laatimista, viestintää, tilaisuuksien järjestämistä ja yhteydenpitoa lahjoittajiin.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi

Työni on osittain itsenäistä asiantuntijatyötä ja toisaalta keskustelua sekä sparrailua oman tiimini ja Taideyliopiston eri yksiköiden henkilöstön kanssa. Teen osan viikosta töitä kotona, mutta pidän tärkeänä olla mahdollisimman usein paikan päällä kampuksella. Lähitapaamiset ja keskustelut kasvokkain ovat innostavia ja vievät asioita usein tehokkaasti eteenpäin. Varainhankinnan edistäminen edellyttää keskusteluja ja suunnittelutyötä Taideyliopiston sisällä, kuin myös lahjoittamisesta viestimistä ulospäin. Verkostoituminen Taideyliopiston sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa on keskeinen osa työtä.

Miten päädyit meille töihin?

Ennen Taideyliopistoa työskentelin pitkään järjestösektorilla varainhankinnan tehtävissä. Huomasin Taideyliopiston hakevan kumppanuustiimiin varainhankinnan tekijää ja kiinnostuin, sillä taide ja kulttuuri on ollut aina minulle merkityksellistä, jotain, jonka puolesta haluan tehdä töitä.

Mikä on työssäsi parasta?

Työn merkityksellisyys. Koen työni edistävän sitä, että nuoret taiteilijat pääsevät urallaan eteenpäin ja että meillä on tulevaisuudessakin elävää, omaehtoista taidetta. Taideyliopiston koulutusta tukemalla tuetaan samalla suomalaista taidetta ja kulttuuria, ja varmistetaan sen rikkaus ja elinvoimaisuus tulevaisuudessa.

Mikä on Taideyliopistossa työskentelyssä parasta?

Kampuksella opiskelijoiden sekä nuorien kohtaaminen on ihanaa. Näin tuntee olevansa ajassa mukana. Taideyliopistolla pääsee myös lähemmäksi itse taiteen tekemistä sekä luovuutta. Täällä on paljon mahdollisuuksia seurata erilaisia esityksiä, konsertteja ja näyttelyitä. Työyhteisönä tämä on hyvin yhteisöllinen ja osallistava työpaikka, jossa uudet työntekijät otetaan lämpimästi vastaan.

Miten varainhankinnalla edistetään Taideyliopiston toimintaa?

Tällä hetkellä pyrimme erityisesti kertomaan testamenttilahjoitusten merkityksestä nuorten taiteilijoiden uran tukemiselle. Tavoitteemme on löytää taiteelle uusia tukijoita ja auttaa apurahoilla ja stipendeillä nuoria eteenpäin. Osana tätä työtä järjestimme tänä keväänä Taideyliopiston ensimmäisen testamentti-illan, jossa kerroimme taiteen tukemisesta kiinnostuneille lahjoitusten vaikuttavuudesta.

Lahjoitusvaroilla ja säätiöiltä saatavilla avustuksilla Taideyliopisto voi monipuolistaa koulutustarjontaansa ja käynnistää uusia koulutushankkeita sekä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä kaikki rikastuttaa Taideyliopiston toimintaa ja auttaa opiskelijoita löytämään oman tiensä taiteilijoina.

Mitä Taideyliopiston esitystä tai näyttelyä olet käynyt viimeksi katsomassa?

Viimeksi kävin katsomassa Teatterikorkeakoulun ja Q-teatterin yhteistyönä toteutetun Message From Tyler – Memento mori, Kirsikkatarha -esityksen. Hirveästi energiaa, paljon verta, hikeä ja sotkua – ihan täyttä Teatterikorkeaa! Pidin lavastuksesta, tilankäytöstä ja valoista, ja niiden luomasta tunnelmasta. Ja näyttelijäopiskelijat olivat ihanan valmiita ja pitivät esitystä hallinnassa ammattitaidolla.

Taideyliopistosta

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja henkilötyövuosia noin 700.

#töissätaideyliopistossa #meolemmetaideyliopisto