Vårt arbetsgivarlöfte

Vi vid Konstuniversitetet tror att konsten skapar framtiden. Därför vill vi erbjuda vår personal de bästa förutsättningarna för både konstnärligt arbete och annat arbete.

Hos oss utför du ett meningsfullt arbete i en unik miljö

Vi tror att konst är en del av ett gott liv även i framtiden. Vid Konstuniversitetet får du ett meningsfullt arbete som stärker det finländska konst- och kulturlivet: hos oss utexamineras konstnärer, forskare och experter som förändrar världen. 

Det meningsfulla arbetet bygger på att vi ger våra anställda utrymme att pröva på nya saker och ta ansvar. Du kan utveckla ditt arbete tillsammans med din chef. Var och en är expert på sitt område och vi uppskattar allas kompetens. 

Hos oss blir du en del av en exceptionellt motiverad arbetsgemenskap, vilket är vår största styrka enligt personalenkäterna.  

Våra chefer möjliggör de bästa förutsättningarna för framgång i arbetet

Hos oss får var och en vara sig själv. Vi ser mångfald som en styrka och värdesätter varje arbetstagares åsikt.  

Vi tror på att ett bra chefsarbete förbättrar välbefinnandet i arbetet. Därför har vi satsat på chefsarbetet och vi stärker chefernas kompetens till exempel genom att erbjuda mångsidiga utbildningar. Under den senaste tiden har vi bland annat satsat på utbildningar om inkludering och mångfald.      

Vi stöder inlärning av nytt och utveckling i arbetet

Vi erbjuder omfattande möjligheter att utnyttja din egen kompetens: i en liten och smidig organisation får du pröva och dela med dig av din kompetens. 

Vi uppmuntrar dig att utveckla din kompetens genom att delta i olika utbildningar. Hos oss kan du också ansöka om intern arbetsrotation eller ansöka till internationella utbyten. 

Vi tar hand om varandra

Vi erbjuder dig elektroniska Smartums motions- och kulturförmåner samt en timme för välbefinnande varje vecka. Du kan använda denna timme på till exempel motion, ett museibesök eller något annat trevligt.  

Du kan också utnyttja Unisport-motionscentrets tjänster och husets eget gym till ett förmånligt pris. 

Vi stöder också din ork genom att erbjuda husets välbefinnandecoachning och vid behov arbetshandledning. Via Mehiläinens företagshälsovård stöder vi personalens psykiska välbefinnande genom arbetspsykolog- och korttidsterapitjänster. 

Hos oss kan du också använda olika kultur- och rekreationsförmåner. Du får gratis inträde till universitetets konstföreställningar och utställningar. 

Hos oss kan du arbeta flexibelt och har möjlighet till distansarbete. Det betyder att vi i huvudsak har kontorsarbetstid, men att det också är möjligt att organisera arbetstiden för att förena arbete och familjeliv.