Personalförmåner

Så här stöder vi personalens välbefinnande och ork.

Möjligheter att utveckla den egna kompetensen

Du kan delta i universitetets personal- och språkutbildningar eller alternativt delta i utbildningar inom ditt eget område. Du får också 50 % rabatt på kursavgifterna vid vårt öppna universitet. 

Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete

Vi har i huvudsak kontorsarbetstid, men det är också möjligt att organisera arbetstiden för att förena arbete och familjeliv. 

Med beaktande av arbetets karaktär är det också möjligt att arbeta på distans.  

Goda företagshälsovårdstjänster i Mehiläinen

Vi stöder personalens välbefinnande inom ramen för företagshälsovården genom att utöver läkartjänster tillhandahålla bland annat arbetsfysioterapi-, arbetspsykolog- och korttidsterapitjänster. 

Motions- och kulturförmåner

Vi erbjuder vår personal SmartumPlus-förmånen med vilken man kan lösa in kultur- och motionstjänster runt om i Finland. Du kan också utnyttja UniSport-motionscentrets tjänster eller använda gratisgymmet på Sörnäs campus. 

Arbetshälsotimme

Hos oss kan du utöver motions- och kulturförmåner använda en timme arbetstid per vecka för till exempel motion eller andra aktiviteter som du tycker om. Vi uppmuntrar dig att använda denna timme på att besöka ett museum eller en teaterföreställning! 

Fribiljetter till universitetets evenemang

Vi är ett av de största kulturhusen i Finland, och som en del av vår personal får du njuta av universitetets konstföreställningar, utställningar och konserter gratis. Vi ordnar hundratals föreställningar, konserter, utställningar och andra evenemang om året. 

Förmånlig lunch

Vi erbjuder vår personal en förmånlig lunch i våra campusrestauranger.