Personalens välbefinnande på arbetsplatsen

Konstuniversitetet stöder välbefinnande och bättre ork i arbetet hos sin personal på många olika sätt.

Henkilö tanssii

Konstuniversitetet stöder sin personals välbefinnande och bättre ork i arbetet genom personalförmåner, t.ex. motions- och kultursedlar, fribiljetter till universitetets konstföreställningar och utställningar, massage, Mehiläinens företagshälsovård samt förmånliga luncher på campusrestaurangerna. Konstuniversitetets personal har också möjlighet att delta i ledd yoga och körövningar samt använda en arbetstimme per vecka för sin egen arbetshälsa.

Olika livssituationer

Konstuniversitetet strävar efter att vara uppmärksam på de krav som medarbetarnas olika livssituationer ställer. Med hjälp av arbetsbefrielse, deltidsarbete, sparad ledighet, semestrar, arbetstidssaldon och distansarbete är det möjligt att öka arbetstidsflexibiliteten för att underlätta olika situationer som uppstår i privatlivet.

Vi satsar på att utveckla ett gott förmansarbete och ledarskap

På Konstuniversitetet förstås ledarskap som en serviceuppgift vars syfte är att såväl göra det möjligt för enskilda medarbetare att lyckas med sina uppgifter som teamets och den vidare arbetsgemenskapens smidiga samarbete. Med ledarskap åstadkommer man en frimodig och ansvarsfull verksamhetskultur. I ett öppet och interaktivt ledarskap tar man ansvar för att dialogen upprätthålls, drar man nytta av styrkan i universitetsgemenskapens mångstämmighet samt ger personalen möjlighet att påverka universitetets mål, ärendeberedning och tillvägagångssätt.