Karriärsystem för lektorer

Uppgifterna i karriärsystemet för lektorer är universitetslärare, lektor och universitetslektor.

Karriärsystem för lektorer vid Konstuniversitetet

Övriga visstidsanställningar. Lektor:
visstidsanställning av engångskaraktär, syftet är att utveckla konstarter i enlighet med strategin eller att få nya öppningar. 
Gästlektor: visstidsanställning av engångskaraktär, särskilt meriterad gäst från t.ex. ett annat universitet eller konstinstitut.

Karriärsystem för lektorer vid Konstuniversitetet, undervisning

Minimibehörighet vid rekrytering

Univertsitetslärare (University teacher)

 • Bred undervisningsförmåga och förmåga att utnyttja responsarbete vid utveckling av undervisningen som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till utveckling av egen undervisning som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till organisering av undervisningen som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till utnyttjande av konstnärlig verksamhet och/eller forskning i undervisning/utveckling av undervisningen som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.

Lektor (Lecturer)

 • Bred undervisningsförmåga.
 • Erfarenhet av utnyttjande av responsarbete i utveckling av undervisningen samt av arbete med responssystem.
 • Erfarenhet av utveckling av det egna ämnet och/eller undervisningen samt av deltagande i läroplansarbete.
 • Erfarenhet av organisering av undervisningen, erfarenhet av utnyttjande av konstnärlig verksamhet och/eller forskning i undervisning/utveckling av undervisningen.
 • Pedagogiska studier eller på annat sätt påvisad pedagogisk behörighet.

Universitetslektor (University lecturer)

 • Bred undervisningsförmåga.
 • Prov på utnyttjande av responsarbete i utveckling av undervisningen samt av arbete med responssystem.
 • Utveckling av utbildningsområdet, det egna ämnet och/eller undervisningen samt deltagande i läroplansarbete.
 • Prov på organisering av undervisningen.
 • Prov på utnyttjande av konstnärlig verksamhet och/eller forskning i undervisning/utveckling av undervisningen.
 • Pedagogiska studier eller på annat sätt påvisad pedagogisk behörighet samt pedagogiskt ledarskap (t.ex. erfarenhet från ledande av ett utbildningsprogram).

Karriärsystem för lektorer vid Konstuniversitetet, konstnärlig verksamhet och/eller forskning

Minimibehörighet vid rekrytering

Universitetslärare (University teacher)

 • Bra prov på verksamhet inom konst och/eller forskning.
 • Förmåga att arbeta i en konstnärlig grupp och/eller forskningsgrupp eller i innovations- och utvecklingsverksamhet som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till nätverkande som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.

Lektor (Lecturer)

 • Bra prov på verksamhet inom konst och/eller forskning.
 • Erfarenhet av arbete i en konstnärlig grupp och/eller forskningsgrupp eller i innovations- och utvecklingsverksamhet.
 • Erfarenhet av bildande av konstnärliga grupper och/eller forskningsgrupper.
 • Erfarenhet av inhemskt och/eller internationellt samarbete och nätverkande.

Universitetslektor (University lecturer)

 • Bra prov på verksamhet inom konst och/eller forskning.
 • Prov på arbete i en konstnärlig grupp och/eller forskningsgrupp eller i innovations- och utvecklingsverksamhet.
 • Prov på bildande och ledande av konstnärliga grupper och/eller forskningsgrupper.
 • Prov på inhemskt och internationellt samarbete och nätverkande.
 • Deltagande i ansökning om projektfinansiering.

Karriärsystem för lektorer vid Konstuniversitetet, samarbete och samhällelig påverkan

Minimibehörighet vid rekrytering

Universitetslärare (University teacher)

 • Förmåga till samarbete inom den egna disciplinen som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till samarbete i konstnärliga och/eller forskarsamhällen som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.
 • Förmåga till samhällspåverkan som påvisas genom utbildning och/eller arbetserfarenhet.

Lektor (Lecturer)

 • Samarbete vid en högskola.
 • Erfarenhet av samarbete inom den egna disciplinen.
 • Erfarenhet av samarbete i konstnärs- och/eller forskarsamhällen.
 • Erfarenhet av samhällspåverkan.

Universitetslektor (University lecturer)

 • Samarbete mellan högskolor i hemlandet och internationellt.
 • Prov på samarbete inom den egna disciplinen.
 • Prov på samarbete i konstnärs- och/eller forskarsamhällen.
 • Prov på samhällspåverkan.