Lehtorien urapolku akateemisessa urajärjestelmässä

Lehtorien vakinaistamispolun tehtävät ovat yliopisto-opettaja, lehtori ja yliopistonlehtori.

Lehtorin urapolku Taideyliopistossa

Taideyliopiston lehtorin vakinaistamispolku, opetus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Monipuolinen opetustaito, koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky palautetyöskentelyn hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky oman opetuksen kehittämiseen.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky organisoida opetusta.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky hyödyntää taiteellista toimintaa ja/tai tutkimusta opetuksessa/opetuksen kehittämisessä.

Lehtori (Lecturer)

 • Monipuolinen opetustaito.
 • Kokemus palautetyöskentelyn hyödyntämisestä opetuksen kehittämisessä sekä palautejärjestelmätyöstä.
 • Kokemus oman oppiaineen ja/tai opetuksen kehittämisestä sekä osallistumisesta opetussuunitelmatyöhön.
 • Kokemus opetuksen organisoimisesta, kokemus taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisessä .
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Monipuolinen opetustaito.
 • Laaja-alainen opetus- ja/tai tohtorikoulutuksessa.
 • Näytöt palautetyöskentelyn hyödyntämisestä opetuksen kehittämisessä sekä palautejärjestelmätyöstä.
 • Koulutusalan, oman oppiaineen ja/tai opetuksen kehittäminen sekä osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön.
 • Näytöt opetuksen organisoimisesta.
 • Näytöt taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisestä.
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen sekä pedagoginen johtaminen (esim. kokemus koulutusohjelman johtamisesta).

Taideyliopiston lehtorin vakinaistamispolku, taiteellinen toiminta ja/tai tutkimus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky työskennellä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky verkostoitua.

Lehtori (Lecturer)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla.
 • Kokemus työskentelystä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa.
 • Kokemus taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien muodostamisesta.
 • Kokemus kotimaisesta ja/tai kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla
 • Näytöt työskentelystä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa
 • Näytöt taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien muodostamisesta ja johtamisesta
 • Näytöt kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta
 • Osallistuminen hankerahoituksen hakemiseen

Taideyliopiston lehtorin vakinaistumispolku, yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä omalla oppialalla.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lehtori (Lecturer)

 • Yhteistyö korkeakoulussa.
 • Kokemus yhteistyöstä omalla oppialalla.
 • Kokemus yhteistyöstä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Yhteistyö korkeakoulujen välillä kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Näytöt yhteistyöstä omalla oppialalla.
 • Näytöt yhteistyöstä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.