Akademiskt karriärsystem

Karriärsystemet möjliggör en likvärdig, transparent och internationellt konkurrenskraftig karriärutvecklingsväg för den akademiska personalen på Konstuniversitetet.

henkilö opettaa maalausta

Vad innebär karriärsystemet

Karriärsystemet är ett verktyg genom vilket

  • vi stöder utvecklingen av personalens kunskaper och uppmuntrar till kontinuerligt lärande och uppdatering;
  • vi lockar till oss experter i olika skeden av sin karriär från olika delar av världen och säkerställer att Konstuniversitetet är en attraktiv plats att utvecklas och skaffa sig meriter på;
  • vi tryggar verksamhetens långsiktiga utveckling genom att utöka den ordinarie akademiska personalens andel på Konstuniversitetet; samt
  • vi säkerställer att det med avseende på utvecklingen inom de olika konstarterna råder en idealisk balans mellan ordinarie och tidsbegränsat anställda och de mera kortfristigt gästande experterna.

Karriärsystemet möjliggör en likvärdig, transparent och internationellt konkurrenskraftig karriärutvecklingsväg för professor och lektorer på Konstuniversitetet. Det stöder utvecklingen av universitetets verksamhet och personalens långfristiga utveckling och kontinuerliga lärande och uppdatering.

Karriärvägar

Karriärsystemet har två karriärvägar: professorernas karriärväg och lektorernas karriärväg. De som befinner sig i en karriärväg får stöd att utvecklas som lärare såväl som för en konstnärlig och forskningsmässig uppdatering.

I professorernas karriärväg ingår tjänsterna biträdande professor (Assistant Professor) och professor (Associate Professor och Full Professor). I lektorernas karriärväg ingår tjänsterna universitetslärare, lektor och universitetslektor.

Konstuniversitetets löften till de som ingår i karriärsystemet

1. När det gäller professorernas och lektorernas karriärväg används gemensamma, offentliga och tydliga beskrivningar av rekryteringsprocessen och dess förlopp på universitet.

2. I fråga om den person som rekryteras till karriärvägen tillämpas tydliga kriterier utifrån vilka hans eller hennes resultat utvärderas. Den som befinner sig i karriärvägen får erforderlig information om hur han eller hon genom sitt arbete kan främja sin karriär.

3. De som befinner sig i karriärvägen behandlas jämlikt och opartiskt.

4. Den som befinner sig i karriärvägen har möjlighet att skaffa sig större kompetens inom de arbetsuppgifter som utgör grunden för bedömningen av hans eller hennes karriär.

5. Hur väl karriärvägen utvecklas prövas varje år i samband med till exempel målsamtalen.

6. I karriärvägen kan man göra karriär snabbare ifall målen uppnås snabbare.

7. Den som rekryteras till karriärvägen har möjlighet att få handledning och stöd i sitt arbete.

8. Information om resultatet av karriärprocessen ska delges den person som befinner sig i karriärsystemet minst ett halvår innan anställningen avslutas.


Karriärstiger för professorer och lektorer