Näin haet puhallinsoitinten pääinstrumenttiopintoihin (maisteri)

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas (pääinstrumenttina puupuhallin tai vaskipuhallin).

Hakuaika: 7.-20.1.2021 klo 15
Valintakokeet: valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla 
Valintapäätös: 7.4.2021

Puhallinten pääinstrumenttiopinnot kuuluvat klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelmaan. Opiskelijat valitaan pääinstrumenteittain. Pääinstrumentti voi olla:

 • Puupuhallin: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni
 • Vaskipuhallin: käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi tai tuuba

Kuka voi hakea?

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Toimita pohjakoulutuksesi osoittavat liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä.

Jos suoritat jonkin alla mainituista tutkinnoista vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemiaan todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Toimita Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi, mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä. Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi määräaikana, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja kokeet ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Voit hakea opiskelemaan pelkkään maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja, joiden perusteella Sibelius-Akatemia voi todeta sinun saavuttaneen musiikkialan ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet.

Mahdollisista poikkeuksista yllä mainittuun pohjakoulutusvaatimukseen ilmoitetaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Et voi hakea opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos et ole suorittanut vähintään alempaa korkeakoulututkintoa.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että sinun tulee suorittaa enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä täydentäviä opintoja koulutusohjelmasi minimiopintopistelaajuuden lisäksi. Saat tiedon täydentävistä opinnoista valintapäätöksen julkistamisen yhteydessä. Täydentävät opinnot eivät ole osa tutkintoa. Ne suoritetaan ainejohtajan määräämällä tavalla ensimmäisenä opiskeluvuonna ja merkitään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi.

Muita hakemiseen liittyviä rajoituksia

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen. Jos kuitenkin jätät hakemuksen saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5- että 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli olet siihen kelpoinen. Jos sinulla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 5,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Jos sinulla on olemassa oleva kandidaatin tai maisterin tutkinnon suoritusoikeus Taideyliopistossa, sinun tulee hakea joko opiskeluoikeuden vaihtoa tai poikkeuslupaa suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-järjestelmässä hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkotehtävien tai muiden liitteiden toimittamista ei katsota hakemukseksi, jos varsinaista hakulomaketta ei ole jätetty ajoissa.

Jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa Sibelius-Akatemiaan, hakemuksesi hylätään.

Hakemuksen liitteet

Toimita todistuksesi ja muut vaaditut liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina annettuun määräaikaan mennessä.

Sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet Sibelius-Akatemiaan:

 • Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote
  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä).
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.
 • Virallinen henkilötodistus
  Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.
 • Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. passikopio).

Dokumenteista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun tulee liittää mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Jos olet pakolainen, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Lue lisää liittyen pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevien hakijoiden kohteluun.

Valintakokeet

Valintakokeiden lopullinen toteutustapa päätetään vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mikäli valintakokeiden toteutustapaan tulee muutoksia, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021.

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos:

 1. Olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja valintaperusteissa vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut näiden dokumenttien perusteella hakukelpoiseksi.

Sibelius-Akatemian valintakokeet toteutetaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa ilmoitetulla tavalla. Toteutusmuodot vaihtelevat, mutta ne voivat sisältää video- ja äänitallenteita, etäyhteyksin suoritettavia osakokeita sekä paikan päällä Helsingissä järjestettäviä osakokeita. Jos hakukohde järjestää valintakokeet tai osakokeita paikan päällä Helsingissä, sinun tulee varautua olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi.

>> OHJE: Ohje etäyhteydellä tehtäviin koesuorituksiin (julkaistaan tammikuussa 2021)

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa hakukevään tammikuussa. Eri hakukohteiden valintakokeet saatetaan järjestää osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen, ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin osallistut.

Tarkat valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut ilmoitetaan valintakoekutsussa. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. Sibelius-Akatemia lähettää pyynnöstä ulkomailla asuvalle hakijalle alustavan kutsukirjeen viisumin hankkimista varten.

Valintakokeiden tarkempi henkilökohtainen aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan kuitenkin muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Kaikkiin valintakokeen vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Jos et osallistu valintakokeeseen tai johonkin sen pakollisista osakokeista, et voi tulla valituksi.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit valintalautakunnan luvalla tuoda mukana oman säestäjän tai avustavan muusikon, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Puupuhallinten valintakoe

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävät toimitetaan Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisesti Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä. Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

>> OHJE: Ennakkotehtävien toimittaminen Opintopolku-järjestelmän kautta (julkaistaan marraskuussa 2020)

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi kenen hakemukseen ja mihin hakukohteeseen liitteet liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Ennakkotehtävä on videotallenne. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Toimita ennakkotehtäväsi Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 27.1.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):

 • Huilu – Niccolo Paganini: Kapriisi no. 24 (sov. Jules Herman)
 • Oboe – Peter Maxwell Davies: First Grace of Light sekä G.P. Telemann: Fantasiat TWV 40: 2–13, yksi vapaavalintainen Fantasia
 • Klarinetti – Igor Stravinsky: Three pieces for solo clarinet
 • Fagotti – L. Milde: Konserttietydi nro 1
 • Saksofoni – Eugène Bozza: Improvisation et Caprice (Leduc)

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano.

Videotallennetta ei saa editoida. Kaikki teokset ja teosten osat on soitettava yhtäjaksoisesti ja samalla otolla.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Ennakkotehtävän osalta lautakunta arvioi hakijan taiteellisia ja soittimellisia taitoja, sekä kehityskykyä.

Kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 17.3.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):

 • Huilu:
  1. André Jolivet: kaksi osaa teoksesta Cinq Incantations
   • D. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
   • E. Aux funérailles du chef – pour obtenir la protection de son âme
  2. 2-3 vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto on 20-25 min. Teokset voivat olla joko pianosäestyksellisiä tai sooloteoksia. Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia.
 • Oboe:
  1. Henri Tomasi: Évocations, kaksi vapaavalintaista Évocatiota
  2. 2-3 vapaavalintaista teosta, joiden yhteiskesto on 20-25 min. Teokset voivat olla joko pianosäestyksellisiä tai sooloteoksia. Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia.
 • Klarinetti:
  1. Bela Kovacs: Hommage a Richard Strauss
  2. Vapaavalintainen teos, jonka kesto on n. 10 min. Myös teoksen yksittäinen osa sallittu (esim. sonaatista).
 • Fagotti:
  1. J.S. Bach Partita (arr. Waterhouse, Universal Edition), ei kertauksia, osat: Corrente ja Sarabande
  2. Kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto on n. 15 minuuttia. Teokset voivat olla joko pianosäestyksellisiä tai sooloteoksia. Myös teoksen yksittäinen osa sallittu (esim. sonaatista).
 • Saksofoni:
  1. Luciano Berio: Sequenza IXb (Universal Edition), sivut 1-3
  2. 2-3 vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, joiden yhteiskesto on 20-25 min. Teokset voivat olla joko pianosäestyksellisiä tai sooloteoksia. Vapaavalintaiset teokset voivat olla myös konserton tai sonaatin osa tai osia

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä. Säestyssoitin on piano.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). Mikäli teoksessa on useampia osia, tulee kaikki osat nauhoittaa yhtenä yhtäjaksoisena ottona.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Vaskipuhallinten valintakoe

Valintakoe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta ja säestäjän hankkimisesta.

Toimita videotallenteesi Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 17.3.2021 klo 15. Videotallenteen ohjelma:

1) Pakollinen tehtävä (eri pääinstrumentteihin hakevilla omansa):

 • Käyrätorvi – R. Strauss: Konsertto no. 1 kokonaan sekä 1. osa yhdestä seuraavista konsertoista:
  • W.A. Mozart: Konsertto nro 2 tai nro 4
  • J. Haydn: Konsertto nro 1 tai nro 2
 • Trumpetti – Haydn: Trumpettikonsertto, 1. osa sisältäen kadenssin sekä Martinu: Sonatine
 • Pasuuna – F. David: Concertino 1. ja 2. osa sekä vapaavalintainen eri tyylilajia edustava teos (kesto korkeintaan 10 minuuttia)
  HUOM! Mikäli annat näytteen bassopasuunalla, tulee sinun soittaa pakollisena tehtävänä A. Lebedev: Concerto in One Movement (koko teos) sekä vapaavalintainen eri tyylilajia edustava teos (kesto korkeintaan 10 minuuttia).
 • Baritonitorvi – Gordon Jacob: Fantasia
 • Tuuba – R. Vaughan Williams: Konsertto f-molli, 1. Prelude ja 2. Romanza

2) Lyhyt esittely (3-5 min), jossa kerrot omasta opiskelutaustastasi, motivaatiostasi ja tavoitteistasi muusikkona. Esittelyssä käytetyn kielen tulee olla suomi tai englanti.

Lisäksi käyrätorven hakijoille:

3) B-duuriskaala kolmessa oktaavissa (lähetetään 10 vuorokautta ennen videon palautusmääräaikaa)

Teoksia ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat teokset esitetään säestyksellisinä, mikäli se on mahdollista. Säestyssoitin on piano. Mikäli säestäjän käyttäminen ei ole mahdollista, teokset esitetään ilman säestystä.

Videota ei tarvitse nauhoittaa yhtäjaksoisesti, teoksia voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Yksittäiset teokset täytyy kuitenkin nauhoittaa leikkaamattomana kokonaisena ottona (kuin elävässä esityksessä). Käyrätorven pääinstrumenttiin hakevien on kuitenkin soitettava kaikki teokset yhtäjaksoisesti ja samalla otolla. B-duuriasteikon voi tallentaa eri otolla. Mikäli video ylittää 1GB kokorajoituksen, voi samalla otolla tallennetun videotallenteen tarvittaessa jakaa teoskohtaisiin osioihin.

Soita kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Myös suukappaleen tulee näkyä kuvassa.

Valintakokeen arviointi

Valintakoesuorituksesi ja sen osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu, myöhästyy tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa sinulle annetaan pisteitä vastaustesi perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi, valmiutesi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuuden osalta arvioidaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Arviointiperusteet

Valintakokeessa arvioidaan taiteellista kehityskykyäsi, soittoteknisiä valmiuksiasi, esiintymistaitoasi, oppimisvalmiuksiasi, eri aikakausien tyylien ymmärtämistä sekä koulutettavuuttasi. Koulutettavuutta arvioidessaan lautakunta arvioi kykyäsi opiskella riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa korkeatasoisesti annetussa opiskeluajassa. Lautakunta arvioi myös mahdollisuuttasi kehittyä taiteellisesti ja soittotaidollisesti opintojesi aikana.

Lautakunta arvioi hakijoiden suoritukset pistein 0-25.

Tulosten julkaisu

Tutkinnonsuoritusoikeuden Taideyliopistoon voi saada ainoastaan osallistumalla valintakoeprosessiin. Taideyliopistossa ei ole käytössä todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä tulosten julkaisupäivänä klo 9.00 alkaen Opintopolussa sekä Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Eri hakukohteiden hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen valintakoemenestyksen mukaan. Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Myös varasijalle sijoitettavan on täytettävä ko. hakukohteen valintakriteerit. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle sijoitetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle ko. hakukohteessa.

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Oikaisuvaatimus

Voit hakea Taideyliopistolta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää oikaisumenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäoleaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täällä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme.

Kysy hakemisesta!

Tule mukaan hakijawebinaariimme keskiviikkona 9.12.2020 klo 16.30-18.

Webinaarissa kerromme, millaista opiskelu Sibelius-Akatemiassa on ja miten hakuprosessi etenee. Webinaarin aikana vastaamme myös osallistujien kysymyksiin.

Ota tämä Zoom-osallistumislinkki talteen!

Tutustu koulutuksen sisältöön