Kielitaitovaatimukset Sibelius-Akatemiassa

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia Sibelius-Akatemiaan kandidaatti- tai maisteritasolle hakevilta odotetaan ja miten kielitaito todistetaan vuoden 2024 valinnoissa.

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa edellyttää riittävää suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoa. Hakijan tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitonsa hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, pohjakoulutuksellaan tai muilla aikaisemmilla opinnoilla. Mikäli koulutusohjelma toteutetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, hakija todistaa kielitaitonsa sillä kielellä, jolla on hakenut opiskelemaan. Huomaathan, että tämä ohje ei koske tohtorihakua.

Sibelius-Akatemia suosittelee voimakkaasti, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa hakuajan päättymiseen mennessä.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoaan ennen hakuajan päättymistä, hakukelpoisuus on kielitaidon osalta ehdollinen. Tässä tapauksessa hakijan tulee toimittaa hyväksyttävä todistus kielitaidosta niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään ennen hakukohteen valintapäätöstä. Määräaika on ilmoitettu kunkin hakukohteen valintaoppaassa. Opintojensa perusteella kielitaitonsa osoittavilla hakijoilla on kuitenkin mahdollisuus toimittaa heiltä vaadittu todistus 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos hakija ei todista kielitaitoa annettuun määräaikaan mennessä, hän ei saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana aikaisempia opintoja, tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä

2) Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe suomen kielessä tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6) Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Korkeakoulussa suomeksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Korkeakoulussa suoritettu suomen kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte suomeksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

7) IB-tutkinto:

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2; tai
 • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3

8) EB-tutkinto:

 • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00); tai
 • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

9) RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa:

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 5

10) Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritetettuna

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

11) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä:

 • keskitason tutkinto suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
 • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

12) Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

13) Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä; tai
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä. Myös muilla pohjoismaisilla kielillä (norja, tanska, islanti ja fääri) suoritetulla koulusivistyksellä (perusopetus) voi osoittaa ruotsin kielen taidon.

2) Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ruotsin kieli ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe ruotsin kielessä tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6) Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Ruotsiksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Ruotsin kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte ruotsiksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe ruotsin kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

7) IB-tutkinto:

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2; tai
 • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3; tai

8) EB-tutkinto:

 • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00).
 • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

9) RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa:

 • Ruotsi -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)

10) Nomadskolanin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

11) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä:

 • keskitason tutkinto suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
 • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

12) Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

13) Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä; tai
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

14) Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier), kaikki osa-alueet hyväksytysti suoritettu

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Koulusivistys tai korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

2) Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä, jossakin seuraavista maista:

 • Antigua ja Barbuda
 • Bahama
 • Barbados
 • Belize
 • Botswana
 • Dominica
 • Eritrea
 • Etelä-Afrikka
 • Etiopia
 • Filippiinit
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guyana
 • Hong Kong
 • Intia
 • Jamaika
 • Kamerun
 • Kenia
 • Lesotho
 • Liberia
 • Malawi
 • Namibia
 • Nigeria
 • Ruanda
 • Saint Kitts ja Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ja Grenadiinit
 • Sambia
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Swazimaa
 • Tansania
 • Trinidad ja Tobago
 • Uganda
 • Zimbabwe

3) Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä

 • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan tulee toimittaa opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

4) Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)

5) IB-tutkinto:

 • tutkinto suoritettu englanniksi; tai
 • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
 • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)

6) EB-tutkinto:

 • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
 • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

7) Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinto:

 • englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla; tai
 • englanti A-kielenä suoritettu suullisesti vähintään arvosanalla 8

8) Vaihto-opiskelija voi lisäksi Taideyliopistossa vaihdossa ollessaan osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä Taideyliopistossa suoritetuilla kieliopinnoilla:

 • B1-tason englannin kielen valmentavalla opintojaksolla (laajuus 3 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa) 
 • B2-tason englannin kielen opintojaksoilla (Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa
 • Vaihto-opiskelijan on mahdollista osoittaa osaamisensa myös Taideyliopistossa suoritetun opiskelijavaihdon aikana tehdyllä englannin kielen tasokokeella, johon saa tarkemmat ohjeet kieltenopettajilta.

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

9) Todistus Taideyliopiston hyväksymän kansainvälisen kielitestin suorittamisesta:

Mikäli ei erikseen kokeen kohdalla mainita, online-versio kokeesta ei kelpaa.

 • TOEFL (IBT) – Total score: 71
  • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores Toefl-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa, kun hakija hakee opiskelemaan (tulos ei saa olla vanhentunut hakuajan alkaessa).
  • Taideyliopisto hyväksyy myös TOEFL iBT Home Edition -testin yllä mainituin pisterajoin.
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
  • Taideyliopisto hyväksyy myös IELTS indicator (Academic) -testin yllä mainituin pisterajoin.
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE) – Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C ja Level B1
 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C
 • PTE (Academic) – Total Score: 43
 • The International Certificate (PTE General): Hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) sekä Level 2 (B1)
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Aiemmin suoritetun kielikokeen testituloksen tulee olla voimassa sinä päivänä, kun hakuaika käynnistyy, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Global Music -koulutusohjelma: kielitaidon osoittaminen valintakokeiden yhteydessä

Hakukohde voi myös valintaperusteissaan päättää arvioida hakijoiden kielitaidon valintakokeiden yhteydessä. Tällöin kyseisen hakukohteen valintakokeisiin lisätään osio, joka mittaa hakijan kirjallista ja suullista kielitaitoa opiskelukielessä.

Global Music -koulutusohjelmaan hakevat voivat vuonna 2024 osoittaa kielitaitonsa valintakokeiden yhteydessä. Vaihda sivun kieli englanniksi lukeaksesi lisää tästä vaihtoehdosta.