Kielitaitovaatimukset Sibelius-Akatemiassa

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijoilta odotetaan ja miten kielitaito todistetaan.

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Hakijan tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitonsa hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, aiemmalla pohjakoulutuksella tai muilla aikaisemmilla opinnoilla. Mikäli koulutusohjelma toteutetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, hakija todistaa kielitaitonsa sillä kielellä, jolla on hakenut opiskelemaan.

Sibelius-Akatemia suosittelee voimakkaasti, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa hakuajan päättymiseen mennessä. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoaan ennen hakuajan päättymistä, hakukelpoisuus on kielitaidon osalta ehdollinen. Tässä tapauksessa hakijan tulee toimittaa hyväksyttävä todistus kielitaidosta niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään ennen hakukohteen valintapäätöstä. Opintojensa perusteella kielitaitonsa osoittavilla hakijoilla on kuitenkin mahdollisuus toimittaa heiltä vaadittu todistus 15.7.2022 klo 15.00 mennessä. Jos hakija ei todista kielitaitoa annettuun määräaikaan mennessä, hän ei saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Muilla pohjoismaisilla kielillä (norja, tanska, islanti ja fääri) suoritetulla koulusivistyksellä voi osoittaa ruotsin kielen taidon.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana aikaisempia opintoja, tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)

2) Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

5) Korkeakoulututkinto:

 • joka suoritettu suomen kielellä; tai
 • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi; tai
 • jossa suomen kieli pääaineena; tai
 • joka sisältää korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä; tai
 • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

6) IB-tutkinto:

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2; tai
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3

7) EB-tutkinto:

 • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00); tai
 • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

8) RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa:

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
 • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5

9) Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritetettuna

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

10) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä

 • suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
 • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

11) Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

12) Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä; tai
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (päättötodistuksessa ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)

2) Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

5) Korkeakoulututkinto:

 • joka suoritettu ruotsin kielellä; tai
 • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi; tai
 • jossa ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena; tai
 • joka sisältää korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) ruotsin kielessä; tai
 • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä ruotsin kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

6) IB-tutkinto:

 • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2; tai
 • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3; tai

7) EB-tutkinto:

 • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00).
 • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00

8) Kulkuri-etäkoulun / Nomadskolanin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

9) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä

 • suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
 • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

10) Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

11) Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä; tai
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

12) Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier) suoritettu kokonaisuudessaan, kokeen kaikkien osa-alueiden täytyy olla hyväksyttyjä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

Kielitaidon osoittaminen aiempien opintojen perusteella

1) Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

2) Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

3) Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä

 • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan tulee toimittaa opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

4) Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)

5) IB-tutkinto:

 • tutkinto suoritettu englanniksi; tai
 • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
 • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)

6) EB-tutkinto:

 • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
 • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

7) RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

 • englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla; tai
 • englanti A-kielenä suoritettu suullisesti vähintään arvosanalla 8

8) Vaihto-opiskelija voi lisäksi Taideyliopistossa vaihdossa ollessaan osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä Taideyliopistossa suoritetuilla kieliopinnoilla:

 • B1-tason englannin kielen valmentavalla opintojaksolla (laajuus 3 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa) 
 • B2-tason englannin kielen opintojaksoilla (Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa
 • Vaihto-opiskelijan on mahdollista osoittaa osaamisensa myös Taideyliopistossa suoritetun opiskelijavaihdon aikana tehdyllä englannin kielen tasokokeella, johon saa tarkemmat ohjeet kieltenopettajilta.

Kielitaidon osoittaminen suoritetun kielitestin perusteella

9) Todistus Sibelius-Akatemian hyväksymän kansainvälisen kielitestin suorittamisesta:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test) – Total score: 73
  • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores TOEFL-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa sinä vuonna, kun hakija hakee opiskelemaan.
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE) – Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C ja Level B1
 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43
 • The International Certificate (PTE General): Hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) sekä Level 2 (B1)
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

Myös edellä mainittujen kielitestijärjestäjien on-line -kokeet hyväksytään kielitaidon osoituksena (esim. TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä kalenterivuonna, jona hakija hakee opiskelemaan, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.