Kielitaitovaatimukset Sibelius-Akatemiassa

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijoilta odotetaan ja miten kielitaito todistetaan.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

1) Olet saanut koulusivistyksesi suomen kielellä

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

TAI

2) Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kielellä

 • Voit todistaa suomen kielen kielitaitosi myös, jos olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Sibelius-Akatemia hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä
 • Kielitaidon todistuksena voidaan myös hyväksyä korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Jos et ole saanut koulusivistystäsi tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, voit todistaa kielitaitosi jollain seuraavista tavoista:

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla lubenter (B)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6) IB-tutkinto:

 • A-tason suomen kielen koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
 • B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 3

7) EB-tutkinto:

 • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
 • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5

8) RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa:

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
 • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5

9) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)

10) Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

11) Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärän opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

1) Olet saanut koulusivistyksesi ruotsin kielellä

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)

TAI

2) Olet suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kielellä

 • Voit todistaa ruotsin kielen kielitaitosi myös, jos olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
 • Sibelius-Akatemia hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta ruotsin kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) ruotsin kielessä
 • Kielitaidon todistuksena voidaan myös hyväksyä korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä ruotsin kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Jos et ole saanut koulusivistystäsi tai suorittanut korkeakoulututkintoa ruotsiksi, voit todistaa kielitaitosi jollain seuraavista tavoista:

3) Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla lubenter (B)

4) Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)

5) Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)

6) IB-tutkinto:

 • A-tason ruotsin kielen koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
 • B-tason ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-ruotsi vähintään arvosanalla 3

7) EB-tutkinto:

 • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosanalla 4)
 • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5

8) Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)

9) Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä

10) Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier) suoritettu kokonaisuudessaan, kokeen kaikkien osa-alueiden täytyy olla hyväksyttyjä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

1) Todistus koulusivistyksestä, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

TAI

2) Todistus korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa

TAI

3) Todistus Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetusta korkeakoulututkinnosta suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä

 • Sibelius-Akatemia hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Tällöin sinun tulee toimittaa opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

Jos et ole saanut koulusivistystäsi tai suorittanut korkeakoulututkintoa englanniksi jossain hyväksytyistä maista, voit todistaa kielitaitosi jollain seuraavista tavoista:

4) Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)

5) IB-tutkinto:

 • tutkinto suoritettu englanniksi
 • A-tason englannin koe (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti
 • B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)

6) EB-tutkinto:

 • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
 • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

7) RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta):

 • englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla
 • englanti A-kielenä suoritettu suullisesti vähintään arvosanalla 8

8) Todistus Sibelius-Akatemian hyväksymän kansainvälisen kielitestin suorittamisesta:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test) – Total score: 73
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE) – hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE) – Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C ja Level B1
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43

  IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Cambridge-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

9) Mikäli sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suorittaa vaadittua kielitestiä määräaikaan mennessä, voit osallistua Taideyliopiston järjestämään maksulliseen kielitestiin ja todistaa kielitaitosi testin hyväksytyllä suorituksella. Ilmoita osallistumisestasi Opintopolun hakulomakkeella. Kielitestiin tulee osallistua ennen valintakokeiden päättymistä.

HUOM! Taideyliopiston järjestämä kielitesti hyväksytään osoituksena hakijan kielitaidosta ainoastaan Sibelius-Akatemian valinnoissa. Taideyliopisto ei takaa, että kielitesti järjestetään samalla viikolla kuin varsinainen valintakoe. Taideyliopiston omia kielitestejä järjestetään vain Helsingissä.

Taideyliopiston kielitestin taitotasovaatimus on sama kuin ulkopuolisen testinjärjestäjän testeissä. Testiin sisältyy sekä kirjallisen että suullisen taidon osio, jotka tulee molemmat suorittaa hyväksytysti hakukohteen edellyttämällä taitotasolla. Hyväksytty suoritus on voimassa Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnoissa myös kahtena suoritusta seuraavana vuonna.