Näin haet kuvataiteen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Kevään 2024 yhteishaku. Hakuaikataulu, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Hakukohde: Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri (3,5 + 2 v.)
 • Hakuaika: 3.-17.1.2024 klo 15:00 (paikallista Suomen aikaa)
 • Opintojen kesto: 5,5 vuotta (3,5 v. kandidaatti + 2 v. maisteri)
 • Tutkintokielet: suomi, ruotsi tai englanti

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 3.-17.1.2024.

Valintaperusteet

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija:

 • joka osoittaa kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta sekä soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin,
 • jolla on opintoihin vaadittava koulutustausta,
 • ja joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla.

Hakija, jolla on vaadittava koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaadittavalla tavalla, ja joka on toimittanut vaaditun hakuaineiston määräajassa, todetaan hakukelpoiseksi. Hakija voidaan todeta ehdollisesti hakukelpoiseksi, mikäli hakukelpoisuuteen vaaditun koulutuksen arvioidaan valmistuvan opiskelutodistuksen perusteella opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa arvioidaan hakijan osoittamaa kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta sekä soveltuvuutta kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Ensimmäisessä vaiheessa arviointi tehdään hakuaikana jätetyn hakuaineiston perusteella. Toisessa vaiheessa arviointi tehdään lisäksi näytetöiden ja valintakurssityöskentelyn perusteella.

Kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta arvioidessa kiinnitetään huomiota mm. ilmaisuun, yksilöllisyyteen ja valmiuteen kehittyä. Soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin arvioidessa kiinnitetään huomiota mm. motivaatioon, omaksumiskykyyn ja taitoon jäsentää omaa taiteellista työskentelyä.

Koulutustausta

Voit hakea opiskelemaan Kuvataideakatemian kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 1. suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (RP/DIA)
 2. ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 3. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 4. Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 5. Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto; tai
 6. jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan korkeakouluopintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, jotka hän on saanut muun koulutuksen kautta. Tällöin hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen todistukset kyseisestä koulutuksesta tai koulutuksista.

Kielitaitovaatimus

Kuvataiteen koulutukseen hakevien tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hakija aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Näin haet

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin koulutukseen (3,5 + 2 v.) haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa (hakuaika 3.-17.1.2024). Tammikuun yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan.

Taideyliopiston valinnoissa ei ole käytössä ensikertalaisten kiintiöitä. Hakijoiden hakemuksia, niiden liitteitä, valintakurssityöskentelyä tai näytetöitä ei pisteytetä.

Hakuvaiheet:

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika: 3.-17.1.2024 klo 15:00. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja palauttaa vaaditut liitteet Opintopolussa. Todistusliitteiden (koulutustaustan ja kielitaidon osoittavat todistukset) lisäksi hakija palauttaa sähköisesti ennakkotehtävän, joka koostuu teosportfoliosta ja motivaatiokirjeestä. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 24.1.2024 klo 15:00 asti.

Hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2024. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakurssille.

2. vaihe: Valintakurssi ja näytetyöt

Valintakurssi järjestetään 13.-17.5.2024 Helsingissä. Valintakurssille hyväksytyt hakijat saavat kutsun valintakurssille 10.4.2024. Hakijoita pyydetään tuomaan kurssille mukaan 2–3 teosportfoliossa esiteltyä teosta näytetöinä.

Tulosten ilmoittaminen: 31.5.2024

Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 11.7.2024 klo 15.00

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet

Hakuaika alkaa 3.1.2024 ja päättyy 17.1.2024 klo 15.00. Täytä ja lähetä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 24.1.2024 klo 15:00 asti.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

 • Koulutustaustan osoittava dokumentti (ks. Valintaperusteet, Koulutustausta)
 • Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti (ks. Valintaperusteet, Kielitaitovaatimus)
 • Vaadittu hakuaineisto (ks. ohje jäljempänä)

Tarkista hyväksyttävät tavat todistaa vaadittu koulutustausta ja kielitaito valintaperusteista. Hakijan tulee käännättää todistus- ja opintosuoritusotekopiot virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakija voidaan todeta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee hakijoita, joiden pohjakoulutus on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä, jotta sitä voi käyttää koulutustaustan todistuksena. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Lataa liitetiedostot Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa usean tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Suosittelemme, että lataaminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea, mikäli hakemuksen lähettämisessä ilmenee ongelmia. Ongelmatilanteissa olethan yhteydessä akatemian hakijapalveluihin ennen hakemuksen lähettämisen tai liitteiden täydennyksen määräajan päättymistä. Myöhästyneitä hakemuksia tai hakemuksen osia ei oteta huomioon.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan liitteiden täydennysajan päätyttyä. Hakija, joka on todistanut opintoihin vaaditun koulutustaustan, joka on todistanut kielitaitonsa vaaditulla tavalla, ja joka on toimittanut vaaditun hakuaineiston, todetaan hakukelpoiseksi. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 20.2.2024. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset arvioidaan, ja niiden perusteella osa kutsutaan valintakurssille.

Vaadittu hakuaineisto

Hakuaineisto koostuu kahdesta osasta:

1) teosportfoliosta ja

2) motivaatiokirjeestä

Katso tehtävänanto sekä sallitut tiedostomuodot ja -koot alta. Jos et toimita vaadittua hakuaineistoa määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään. Teosportfolioon tai motivaatiokirjeeseen ei anneta lisäohjeita tai mallia näiden ohjeiden lisäksi.

Palauta hakuaineisto yhtenä PDF-tiedostona, niin, että ensimmäisellä sivulla on teosportfolio ja viimeisellä sivulla motivaatiokirje. Ennakkotehtävän enimmäissivumäärä on yhteensä 11 sivua (teosportfolio 10 sivua, motivaatiokirje 1 sivu).

Kirjoita tiedoston ensimmäiselle sivulle oma nimesi ja yhteystietosi. Käytäthän hakemuksesi liitteissä samaa nimeä kuin Opintopolun hakulomakkeella. Arviointiryhmä ei tutustu PDF-tiedostoon lisättyihin linkkeihin, kuten hakijoiden kotisivuihin.

Hyväksytty tiedostomuoto: PDF. Tiedoston enimmäiskoko: 100 MT. Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi-Etunimi­-Hakuaineisto

Teosportfolio

Teosportfolion kuvien avulla hakija esittelee omaa kuvataiteellista työskentelyään. Teosportfolion sisällölle ei anneta erillistä aihetta.

Hakija voi esitellä teosportfoliossa enintään 8 teosta. Yhdestä teoksesta voi olla enintään 3 kuvaa. Portfolion enimmäissivumäärä on 10 sivua. Merkitse kuvien yhteyteen teosten tiedot, kuten teoksen nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi. Mikäli teoksen esittämiseen liittyy jokin erityisyys, ilmaise se portfoliossa. Arviointiryhmä ei tutustus teosportfolioon lisättyihin linkkeihin (esim. linkki hakijan kotisivuille).

Mikäli hakija kutsutaan valintakurssille, häntä pyydetään tuomaan mukanaan näytetöinä 2–3 teosportfoliossa esiteltyä teosta (ks. 2. vaihe; Valintakurssi ja näytetyöt).

Mikäli hakija haluaa esitellä kuvallisen teosportfolion ohella tekemiään liikkuvan kuvan teoksia, ääniteoksia tai mediateoksia, hän voi kuvallisen teosportfolion lisäksi palauttaa mediatiedostona yhden (1) näytteen tämäntyyppisistä teoksista. Erillinen mediatiedosto tulee palauttaa vain jos hakijan esittelemän teoksen tai teosten luonne niin vaatii.

Näytteen enimmäiskesto on 5 minuuttia. Hyväksytty tiedostomuoto: MP3 (ääni) tai MP4 (video). Tiedoston enimmäiskoko: 500 MT. Nimeä mediatiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi-Etunimi-Liikkuvakuva-Aani.

Arviointiryhmä ei tutustu näytteisiin, jotka ovat kestoltaan pidempiä kuin 5 minuuttia.

Mediatiedostoon tulee selkeästi merkitä hakijan nimi. Teostiedot voi eritellä mediatiedostoon (esim. alku- tai lopputekstit) tai kuvallisen teosportfolion (PDF-tiedosto) yhteyteen. Voit tarvittaessa käyttää mediatiedoston konvertointiin ja pakkaamiseen HandBrake-ilmaisohjelmaa.

Motivaatiokirje

Vastaa motivaatiokirjeessäsi lyhyesti seuraaviin kohtiin:

 1. Miksi haet opiskelemaan 5,5-vuotiseen kuvataiteen koulutukseen
 2. Suhteesi kuvataiteeseen ja kokemuksesi kuvataiteen tekemisestä
 3. Kerro lyhyesti yhdestä teosportfoliossasi olevasta teoksesta ja sen tekoprosessista

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 2500 merkkiä sisältäen välilyönnit.

2. vaihe: Valintakurssi ja näytetyöt

Jatkoon hyväksytyt hakijat saavat 10.4.2024 sähköpostitse kutsun valintakurssille. Myös karsituille hakijoille lähetetään tieto päätöksestä sähköpostitse.

Valintakurssi järjestetään Helsingissä Kuvataideakatemian tiloissa. Valintakurssi alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy perjantaina 17.5.2024. Työskentely on kokopäiväistä, päivittäin aikavälillä klo 9–17. Perjantaina kurssi päättyy aikaisemmin.

Kurssilaisilla tulee itsellään olla mukana tarvitsemansa työskentelyvälineet, vähintään piirustus- ja maalaustarvikkeita. Valintakurssilla ei saa käyttää ulkopuolisia avustajia.

Valintakurssilla hakijat työskentelevät vuosittain sisällöltään ja luonteeltaan vaihtuvien valintakurssitehtävien mukaan. Hakijoille osoitetaan jaetussa työtilassa oleva työpiste kurssin ajaksi.

Valintakurssilla tuotetut teokset valokuvataan ja performanssit taltioidaan. Kuvamateriaalia käytetään ainoastaan Kuvataideakatemian opiskelijavalintaprosessissa.

Hakijoita ei ole vakuutettu Kuvataideakatemian puolesta ja hakijat osallistuvat valintakurssille omalla vastuullaan. Kuvataideakatemia ei vastaa hakijoiden tapaturmista eikä henkilökohtaisesta omaisuudesta. Valintakurssilla päihtynyt tai muuten valintakoetta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava hakija voidaan määrätä poistumaan tilasta.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Näytetyöt valintakurssilla

Hakijoita pyydetään tuomaan mukanaan valintakurssille näytetöinä teosportfoliossa esiteltyjä alkuperäisiä teoksia 2–3 kappaletta. Hakijan tulee pystyä itse tuomaan valintakurssille ja viemään pois valintakurssilta valitsemansa näytetyöt. Suurien tai vaikeasti liikuteltavien teosten ollessa kyseessä hakija voi tuoda mukanaan valokuvia tai muuta havainnollistavaa lisämateriaalia. Näytetöitä säilytetään kurssin aikana hakijan omalla työpisteellä.

Hakija tuo näytetyöt valintakurssille kurssin ensimmäisenä päivänä ja vie näytetyöt pois valintakurssin viimeisenä päivänä. Näytetyöt valokuvataan valintakurssin aikana. Kuvamateriaalia käytetään ainoastaan Kuvataideakatemian opiskelijavalintaprosessissa. Akatemia ei vastaa näytetöistä eikä vakuuta niitä, eikä ole korvausvelvollinen mahdollisesti niille aiheutuneista vahingoista.

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee opiskelijavalinnan tuloksen 31.5.2024 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Sisään valitut ja varasijoilla olevat hakijat saavat Kuvataideakatemialta tuloskirjeen sähköpostitse. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Palaute

Arviointiryhmä antaa pyydettäessä palautetta niille valintakurssille osallistuneille hakijoille, jotka eivät tulleet valituksi. Näille hakijoille annetaan tästä ohjeet lopullisen valintatuloksen julkaisun jälkeen. Muille hakijoille ei anneta palautetta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää oikaisumenettelystä

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00.

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä koulutustaustan tai kielitaidon osoittava tutkintotodistus. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. säännös yhdestä korkeakoulupaikasta).

Lue lisää yhden korkeakoulupaikan säännöksestä

Yliopistoon ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle lukuvuodelle tehdään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä.

Lue lisää poissaolosta ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta englanninkielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi.

Lisätietoja hakukohteesta

Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri (3,5 + 2 v.)

Vuonna 2024 Kuvataideakatemian 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen otetaan enintään 25 uutta opiskelijaa.

Kuvataiteen koulutuksen tavoite on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksen kohteensa kuvataiteen alueella. Yksilöllinen opetus ja yhteisöllinen keskusteluympäristö tukevat taiteilijuuden kehittymistä ja tarjoavat opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteilijana ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

5,5 vuoden mittaisen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen välitutkintona on kandidaatin tutkinto.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opintonsa Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin -jaksolla, jonka jälkeen he valitsevat oman opetusalueensa. Opinnot järjestetään kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden opetusalueilla. Tila-aikataiteissa opiskelija voi painottaa opiskelussaan liikkuvan kuvan, valokuvan tai paikka- ja tilannesidonnaisten taiteiden opiskelua.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa myös muiden kuin oman opetusalueensa opetukseen. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön. Jokaisella kuvataiteen opiskelijalla on itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tila tai työpiste.

Opiskelu painottuu taiteelliseen työskentelyyn ja sitä tukeviin teoriaopintoihin. Kuvataiteellisten opintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian ja taideteorian opintoja sekä kieliopintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmassa erikieliset opiskelijat opiskelevat yhdessä. Opetusta on tarjolla runsaasti englannin kielellä ja opiskelijoista noin 15 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Heidän joukossaan on sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ryhmäopetustilanteissa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Erikieliset opiskelijat opiskelevat samoissa koulutusohjelmissa, ja kieliä käytetään joustavasti tilanteen mukaan. Kuvataiteen koulutusohjelmassa kaikki pakolliset opinnot tarjotaan kuitenkin sekä suomeksi että englanniksi, ja opintosuorituksia voi tehdä myös ruotsiksi. Opiskelijoilta, jotka hakevat opiskelemaan kuvataiteen 5,5-v. koulutukseen englannin kielellä, ei edellytetä suomen kielen taitoa, mutta heidän kandidaatin opintoihinsa kuuluu pakollinen suomi vieraana kielenä -kurssi.

Kuvataideakatemiassa taiteellinen toiminta on tärkeä osa opetusta. Näyttelytoiminnan ja teosten julkisen esittämisen myötä opiskelijat oppivat kohtaamaan taidekentän ja yleisön.

Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus vastaa 3,5 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Maisterin tutkinnon voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Yhteystiedot

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Tutustu koulutuksen sisältöön Tutustu koulutuksen sisältöön