Kuvataiteen koulutuksen kielitaitovaatimus

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia kuvataiteen koulutusohjelman tutkinto-opiskelijoilta vaaditaan ja miten kielitaito todistetaan hakiessa.

Tutkintoihin johtava kuvataiteen koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hän aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta, koska suorituksen tiedot voidaan tarkistaa sähköisestä rekisteristä.

Pääosa Kuvataideakatemian opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, jonka päättötodistuksessa on suoritettu suomi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto, jossa suomen kieli pääaineena
 • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI)
  • keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä
  • yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä.

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla:

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärän opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Korkeakouluopinnot
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, jonka päättötodistuksessa on suoritettu ruotsi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • Korkeakoulututkinto ruotsin kieli pääaineena
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI):
  • keskitason tutkinto suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä.
 • Yhdistelmä yleisestä kielitutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä
  • yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

Ruotsin kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla:

 • Kulkuri-etäkoulun (Nomadskolan) perusopetuksen oppimäärän opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00).
  • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa
  • Ruotsi -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
 • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä.
 • Korkeakouluopinnot:
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
  • hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
  • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.
 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinto:
  • tutkinto suoritettu englanniksi
  • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti
  • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinto:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta:
  • TOEFL (IBT)
   • Total score: 73
   • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores TOEFL-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa sinä vuonna, kun hakija hakee opiskelemaan.
  • IELTS Academic
   • Overall Band Score: 5.5
  • PTE Academic
   • Total Score: 43
  • The International Certificate (PTE General): hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) sekä Level 2 (B1)
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): Hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B1.
  • Cambridge English B1 Preliminary (PET): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.
  • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
   • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
   • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

Myös edellä mainittujen kielitestijärjestäjien online-kokeet hyväksytään kielitaidon osoituksena (esim. TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä vuonna, jona hakija hakee opiskelemaan, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Hakija, joka on ollut vaihto-opiskelijana Taideyliopistossa voi osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä seuraavilla vaihdon aikana Taideyliopistossa suoritetuilla kieliopinnoilla:

 • B1-tason englannin kielen valmentava opintojakso (laajuus 3 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa); B2-tason englannin kielen opintojaksot (Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa), TAI Taideyliopistossa suoritettu opiskelijavaihdon aikana tehty tasokoe.