Kuvataiteen koulutuksen kielitaitovaatimus

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia kuvataiteen koulutusohjelman tutkinto-opiskelijoilta vaaditaan ja miten kielitaito todistetaan hakiessa.

Kielitaitovaatimukset, Kuvataiteen koulutusohjelma (kandidaatti ja maisteri)

Nämä kielitaitovaatimukset koskevat kuvataiteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmaa.

Tutkintoihin johtava kuvataiteen koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hän aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta, koska suorituksen tiedot voidaan tarkistaa sähköisestä rekisteristä.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Ryhmäopetustilanteissa pääasiallinen opetuskieli on englanti. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla todistuksilla:

Perusopetus, toisen asteen opetus ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavat tutkinnot

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä tai perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
  • Ylioppilastutkinto, jonka suorituskieli on suomi
  • Suomeksi suoritetun perusopetuksen tai lukio-opetuksen päättötodistus, tai perusopetuksen tai lukion päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä.
  • Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Ammatti- tai erikoisammattitutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi.
 • Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe suomen kielessä tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E).
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä arvosanalla laudatur (L).

Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnon A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • EB-tutkinnon suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00) tai suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00.
 • Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnossa suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) tai suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 5.

Kielikokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettu hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suomen kielessä suoritettu arvosanalla tyydyttävä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä tai YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä.

Korkeakouluopinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomeksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu suomen kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte suomeksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla todistuksilla:

Perusopetus ja toisen asteen opetus ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavat tutkinnot

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä tai perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ruotsin kieli ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä:
  • Ylioppilastutkinto, jonka suorituskieli on ruotsi
  • Ruotsiksi suoritetun perusopetuksen tai lukio-opetuksen päättötodistus, tai perusopetuksen tai lukion päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ruotsin kieli ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä.
  • Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu ruotsin kielellä.
  • Ammatti- tai erikoisammattitutkinto, joka on suoritettu ruotsin kielellä.
  • Muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, joka on suoritettu ruotsin kielellä.
  • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi.
 • Nomadskolanin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu.

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe ruotsin kielessä tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnon A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsin kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai B-tason ruotsin kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • EB-tutkinnon ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00) tai ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00.
 • Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnossa ruotsin kielen kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4).

Kielikokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu vähintään taitotasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot ruotsin kielessä suoritettu vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon tutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen taidon tutkinto suoritettu vähintään arvosanalla tyydyttävä.
 • TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier), kaikki osa-alueet hyväksytysti suoritettu.

Korkeakouluopinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ruotsiksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu ruotsin kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte ruotsiksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe ruotsin kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla todistuksilla:

 • Koulusivistys (peruskoulu, toisen asteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä jossakin seuraavista maista:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama
  • Barbados
  • Belize
  • Botswana
  • Dominica
  • Eritrea
  • Etelä-Afrikka
  • Etiopia
  • Filippiinit
  • Gambia
  • Ghana
  • Grenada
  • Guyana
  • Hong Kong
  • Intia
  • Jamaika
  • Kamerun
  • Kenia
  • Lesotho
  • Liberia
  • Malawi
  • Namibia
  • Nigeria
  • Ruanda
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinit
  • Sambia
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Swazimaa
  • Tansania
  • Trinidad ja Tobago
  • Uganda
  • Zimbabwe

 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
 • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.

 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)

 • IB-tutkinto (International Baccalaureate):
 • tutkinto suoritettu englanniksi
 • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
 • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)

 • EB-tutkinto (European Baccalaureate):
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnossa englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8

Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta (jokin alla luetelluista) (mikäli ei erikseen kokeen kohdalla mainita, online-versio kokeesta ei kelpaa.):

 • TOEFL(IBT)
  • Total score: 71
  • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores TOEFL-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa, kun hakija hakee opiskelemaan.
  • Taideyliopisto hyväksyy myös TOEFL iBT Home Edition -testin yllä mainituin pisterajoin.

 • IELTS(Academic)
  • Overall Band Score: 5.5
  • Taideyliopisto hyväksyy myös IELTS Indicator (Academic) -testin yllä mainituin pisterajoin.

 • PTE(Academic)
  • Total Score: 43

 • The International Certificate (PTE General): hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) ja Level 2 (B1)

 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1

 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2

 • Cambridge English B2 First (FCE): Hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B1.

 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.

 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
  • suoritettu vähintään tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Aiemmin suoritetun kielikokeen testituloksen tulee olla voimassa sinä päivänä, kun hakuaika käynnistyy, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-testien tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Vaihto-opiskelija voi lisäksi Taideyliopistossa vaihdossa ollessaan osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä Taideyliopistossa suoritetuilla kieliopinnoilla:

 • B1-tason englannin kielen valmentavalla opintojaksolla (laajuus 3 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa); tai
 • B2-tason englannin kielen opintojaksoilla (Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa); tai
 • Vaihto-opiskelijan on mahdollista osoittaa osaamisensa myös Taideyliopistossa suoritetun opiskelijavaihdon aikana tehdyllä englannin kielen tasokokeella, johon saa tarkemmat ohjeet kieltenopettajilta.

Kielitaitovaatimukset, Kuvataiteen maisterin koulutusohjelma

Nämä kielitaitovaatimukset koskevat kuvataiteen maisterin koulutusohjelmaa.

Tutkintoihin johtava kuvataiteen koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hän aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa. Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana koulutusta, joka on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana opiskelutodistus koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta suoritetusta tutkinnosta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta, koska suorituksen tiedot voidaan tarkistaa sähköisestä rekisteristä.

Pääosa Kuvataideakatemian opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

Voit todistaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi
 • Korkeakoulututkinto suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto
  • suoritettu taitotasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä.

Suomen kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla:

 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärän opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Korkeakouluopinnot
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

Voit todistaa ruotsin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ruotsin kieli ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on ruotsi
 • Korkeakoulututkinto ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto (jokin seuraavista):
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla tyydyttävä.
 • Yhdistelmä yleisestä kielitutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta:
  • yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä TAI yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 3 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla tyydyttävä

Ruotsin kielen taidon voi lisäksi osoittaa seuraavilla suorituksilla:

 • Kulkuri-etäkoulun (Nomadskolan) perusopetuksen oppimäärän opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinnossa, jokin seuraavista:
  • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00).
  • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa
  • Ruotsi -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
 • Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden täytyvät olla hyväksyttyjä.
 • Korkeakouluopinnot:
  • hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
  • hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
  • hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Voit todistaa englannin kielen taitosi seuraavilla tavoilla:

 • Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
  • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muutodistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.
 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinto:
  • tutkinto suoritettu englanniksi
  • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti
  • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinto:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8

Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta:

 • TOEFL (IBT)
  • Total score: 73
  • Taideyliopisto hyväksyy myös MyBest Scores TOEFL-tuloksen, mikäli kaikki sen osat on suoritettu niin, että ne ovat voimassa sinä vuonna, kun hakija hakee opiskelemaan (voimassa hakuajan alkaessa).
  • Taideyliopisto hyväksyy myös TOEFL iBT Home Edition -testin yllä mainituin pisterajoin.
 • IELTS Academic
  • Overall Band Score: 5.5
  • Taideyliopisto hyväksyy myös IELTS indicator (Academic) -testin yllä mainituin pisterajoin.
 • PTE Academic
  • Total Score: 43
 • The International Certificate (PTE General): hyväksytyt kokeet Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) sekä Level 2 (B1)
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE): Hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B1.
 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): Hyväksytyt arvosanat A, B, ja C.
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä päivänä, kun hakuaika käynnistyy, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Vaihto-opiskelija voi lisäksi Taideyliopistossa vaihdossa ollessaan osoittaa riittävän kielitaidon englannin kielessä Taideyliopistossa suoritetuilla kieliopinnoilla:

 • B1-tason englannin kielen valmentavalla opintojaksolla (laajuus 3 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa);
 • B2-tason englannin kielen opintojaksot (Englanti 1 ja/tai Englanti 2; laajuus vähintään 2 op, suoritus sisältää sekä kirjallista että suullista taitoa).
 • Vaihto-opiskelijan on mahdollista osoittaa osaamisensa myös Taideyliopistossa suoritetun opiskelijavaihdon aikana tehdyllä englannin kielen tasokokeella, johon saa tarkemmat ohjeet kieltenopettajilta.