Kuvataiteen koulutuksen valintakurssitehtäviä

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen (3,5 + 2 v.) valintakurssitehtäviä vuosilta 2011-2021.

Voit katsoa alta esimerkkejä kuvataiteen koulutuksen (kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus, 3,5 + 2 v.) valintakurssitehtävistä.

Valintakurssitehtäviä vuosilta 2011–2023

2011

Viivana – On line

Valo

Tässä

Toteuta teoksia ainakin kahdesta (yllä mainitusta) teemasta. Käytä vähintään kahta vapaasti valittavaa tekniikkaa. Ainakin yhden teoksen on oltava piirustus.

2012


1. Piirrä.

Väline vapaa

2. Tunnista tapa, jolla teet.

Valitse yksi näytetyösi lähtökohdaksi ja tee toisin (esimerkiksi tekotavaltaan tai tunnelmaltaan).

3. Rakenna yhteys.

Arvosteluryhmään kuuluvat opettajat tarkentavat tehtävänantoa suullisesti.

2013

Toteuta valintakurssin aikana sarja teoksia 1-3 seuraavasta aiheesta.

Katso ympärillesi

Muutos

Aistimisesta

2014

Toteuta valintakurssin aikana sarja teoksia 1-3 seuraavasta aiheesta.

1. Katso ympärillesi

2. Muutos

3. Piirrä (väline vapaa)

4. Yllättävä yhdistelmä

2015

Valitse 2 aihetta seuraavista vaihtoehdoista ja tee toisesta niistä vähintään kaksi versiota

1. Sitaatti

Käytä yhtä tai useampaa liitteenä olevista sitaateista työsi lähtökohtana. Jos teet tästä tehtävästä useamman kuin yhden version, käytä samaa sitaattia versioihin. (sitaatit annettiin erikseen)

2. Ympärilläni

3. Yhdistä!

2016

Käytä päivän sanomalehteä koko valintakurssin ajan työsi/töittesi lähtökohtana. Voit tulkita tätä tehtävänantoa laajasti. Töissäsi voit esimerkiksi käsitellä sanomalehdessä olevia uutisia sekä muuta lehden tarjoamaa informaatiota tai vaikka sanomalehden valmistusprosessia. Voit käyttää lehteä esineenä, pintana, teoksen raakamateriaalina, muutosprosessin ensivaiheena tai vaikkapa historiallisena artefaktina – tämän päivän lehti on huomisen historiaa. Toisin sanoen, tehtävänannon on tarkoitus toimia ainoastaan alkusysäyksenä taiteelliselle työskentelyllesi. Voit käyttää töissäsi mitä tahansa materiaaleja ja tekniikoita.

2017

Nämä valokuvat ja teksti (jaettiin erikseen osallistujille) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa kuvaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin kuviin (ja tekstiin).

2018

Nämä asiat: äänitiedosto (oli kuunneltavissa kurssitilassa), peruna, vesipullo (konseptina), tekstit ja kartta (paikkana) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa asiaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin elementteihin.

2019

Nämä asiat: äänitiedosto (kuunneltavissa kurssitilassa), teepussi, teksti ja kartta (paikkana) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa asiaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin elementteihin.

2020

Kevään 2020 valintakurssi toteutettiin poikkeuksellisesti etätyöskentelynä koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten takia.

Toteuta 1–3 teosta yhden tai useamman alla annetun tehtävän innoittamana. Väline vapaa.

Katso ympärillesi

Aistimisesta

Ota jotakin. Tee sille jotakin. Tee sille jotakin muuta.

Dokumentoi valmistamaasi joko kuvin (1–3 kuvaa) tai yhdellä video- tai äänitiedostolla. Liitä mukaan kuva- tai video-/äänimateriaalin lisäksi muutaman lauseen selonteko, jossa kerrot teoksesta ja työskentelyolosuhteistasi (n. 1–5 virkettä).

2021

Kevään 2021 valintakurssi toteutettiin poikkeuksellisesti etätyöskentelynä koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten takia.

Käytä päivän sanomalehteä lähtökohtana valintakurssiviikon työskentelyllesi. Nimeä tekemäsi teos/teokset.

Sinun ei tarvitse ajatella tehtävänantoa liian kirjaimellisesti. Voit lähestyä lehdessä olevaa kirjoitettua tai kuvallista informaatiota, mutta myös sanomalehteä objektina, subjektina, tukena, raakamateriaalina, jonain muunneltavissa olevana, historiallisena objektina, tai jopa miettiä prosesseja, jotka johtavat lehden painamiseen ja jakeluun.

Tehtävä on sinun tulkittavissasi. Voit käyttää mitä tahansa sopiviksi kokemiasi materiaaleja ja välineitä.

Ohessa on muutamia näkökulmia tehtävään, joita voit halutessasi hyödyntää:

  • aineellinen (esim. paperilehti)
  • abstrakti (esim. sitaatti tekstistä)
  • visuaalinen (esim. valokuva)
  • kuulo- tai tuntoaistiin perustuva (auditiivinen tai haptinen)

Jos sinulla ei ole käytössäsi painettua sanomalehteä, voit käyttää teoksen/teosten lähtökohtana myös sähköistä julkaisua.

Dokumentoi valmistamaasi joko kuvin (n. 1–3 kuvaa tai enemmän, jos tarve) tai yhdellä (1) video- ja äänitiedostolla.

Liitä mukaan kuva- tai video-/äänimateriaalin lisäksi muutaman lauseen selonteko, jossa kerrot teoksesta ja työskentelyolosuhteistasi (n. 1–5 virkettä).

2022

Tee valintakurssin aikana kaksi tai useampi teos käyttäen kahta tai useampaa työskentelymuotoa (esim. piirustus, kollaasi, maalaus, kuvanveisto, liikkuva kuva, performanssi, valokuva, jne.).

Käytä työskentelysi lähtökohtana yhtä tai useampaa seuraavista asioista:

  • sipuli
  • Hakaniemen tori (paikka)
  • katkelma Italo Calvinon romaanista Näkymättömät kaupungit (1972)
  • kuva Hanasaaren voimalaitoksen hiilikasasta. Huom! Hanasaaren voimalaitoksen alueelle ei ole luvallista mennä paikan päälle.

Voit lähestyä tehtävänantoa haluamallasi tavalla.

2023

Käytä työskentelysi lähtökohtana yhtä tai useampaa seuraavista.

1.
Leikkaa
Repäise
Raaputa
Sivele
Pyyhi

  1. Ämpärillinen vettä

Voit lähestyä tehtävänantoa haluamallasi tavalla.