Näin haet kirjoittamisen koulutusohjelmaan (kandidaatti)

Vuoden 2022 hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 5.1.2022

● Hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Viimeistään 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään huhtikuussa

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 3.6.2022 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 15.7.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon  

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 3 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea Teatterikorkeakouluun suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa (3v) tai alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3+2v), jos sinulla on jokin seuraavista:

 1. suomalainen ylioppilastutkinto
 2. International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 3. Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 4. Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 5. Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 6. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 7. ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 8. Suomessa suoritettu AICE-tutkinnon (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
 9. Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto
 10. opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa
 11. muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Kirjoittamisen koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet abiturientti, toimita peruskoulun päättötodistus.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien arvioinnissa ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan:

 • kirjallisiin taitoihin ja tekstuaaliseen hahmottamiskykyyn
 • ajattelun ja mielikuvituksen omintakeisuuteen ja laaja-alaisuuteen
 • kykyyn havainnoida ja pohtia omaa luovaa toimintaa
 • kiinnostukseen suhtautua kirjoittamiseen tutkivalla otteella
 • kykyyn osata toimia monialaisessa yhteistyössä ja toisaalta kykyyn keskittyä itsenäiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • kykyyn lukea reflektoiden omaa ja muiden keskeneräistä tekstiä
 • kykyyn lukea analyyttisesti ja tulkiten valmista tekstiä
 • kykyyn antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omassa työskentelyssä
 • motivaatioon, vastuunottokykyyn ja sitoutuneisuuteen opiskella
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Varaudu siihen, että tekemäsi ennakkotehtävät toimivat materiaalina myös valintakokeiden aikana.

Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä ja ne toimitetaan sähköisesti. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Kirjoita tehtäväsi tietokoneella. Käytä sivunumerointia. Tulosta kirjoittamasi teksti itsellesi ennen ennakkotehtävien palauttamista, jotta hahmotat sen myös paperilta luettavassa muodossa.

Liuskalla (=A4) on n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12).

Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tehtävän numero

 1. Kirjoita vapaamuotoinen teksti ja otsikoi se. Max 3 liuskaa. Jos tekstisi on muuta kuin proosamuotoista tekstiä, voit mitata pituuden merkkimäärän perusteella, max 3500 merkkiä.

 2. Kirjoita essee, jossa reflektoit ensimmäisen tehtävän tekstisi lajityyppiä. Kerro myös perusteet, miksi valitsit kyseisen tekstin. Max 2 liuskaa.

 3. Anna palautetta keskeneräisestä tekstistä, jonka voit ladata osoitteesta: https://www.uniarts.fi/dokumentit/ennakkotehtava-kirjoittamisen-kandidaatin-koulutus-kevat-2022/.
  Pituus max 1 liuska. Liitä palautteen oheen pohtiva teksti (1 liuska), jossa tuot esiin käsityksiäsi hyvästä palautteesta ja palautetilanteesta.

 4. Kerro, miksi haet kirjoittamisen kandidaattiopintoihin. Lisäksi hahmottele, millaisia muita opintoja haluaisit liittää tutkintoosi ja millaiseen työhön voisit kirjoittamisen kandidaatinopintojen avulla suunnata. (Pituus enintään 1 liuska).

Näin haet

Löydät kirjoittamisen koulutusohjelman Opintopolusta nimellä:
Kirjoittaminen, taiteen kandidaatti (3 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 5.1. – 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Osoitus kielitaidosta
  Toimita todistus opetuskielen mukaisesta kielitaidosta, mikäli sitä ei voida todentaa suorittamastasi ylioppilastutkinnosta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_peruskoulutodistus

 • Ansioluettelo/CV
  Toimita selkeä listaus suorittamistasi opinnoista, harrastuksista, työkokemuksesta ja taiteellisesta toiminnasta, mikäli sellaisia on.
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

Valintakokeet

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 14 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.  
 
1 vaihe       Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen 
2 vaihe       ti 19.4. – ke 20.4.
3 vaihe       pe 22.4. 

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa pääsääntöisesti klo 9-18 välisenä aikana. Hakijan tulee varautua siihen, että valintakokeissa on tehtäviä, jotka vaativat ennakkovalmistautumista ilmoitettujen valintakoeaikojen ulkopuolella.

Valinnat ovat kolmivaiheiset. Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.  
 
Valintakoetehtävät ovat sekä yksilöllisiä että ryhmätyönä tehtäviä kirjallisia ja suullisia tehtäviä. 

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 3.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma

Opiskelijavalinnan tulos 3.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 15.7.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2021 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2021.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön