Orgel, klassik instrument, kandidat och magister

Kom och studera till organist under ledning av topplärare i en unik internationell miljö.

Kädet soittavat urkuja

Varför hos oss?

Kom och studera till ett av världens bästa universitet när det kommer till performativa konstarter. I studierna med orgelspel som huvudämne koncentrerar du dig på uppträdanden, improvisation och orgelpedagogik. Ämnesgruppen för kyrkomusik som arrangerar undervisningen är en sammansvetsad och varm gemenskap som omfattar över 160 studerande. 

Utbildningens innehåll och mål

Som studerande med orgelspel som huvudämne fördjupar du dig i kandidatskedet i orgelspel, orgelimprovisation, continuospel samt i klavikordets konstruktion och historia. Därtill ingår ensemblespel och klaverhantering i dina studier. Som stödkurser har du orgelns historia och orgelpedagogik. I kandidatskedet utarbetar du en repertoar för examen på B-nivå i enlighet med prestationskraven för orgelspel. I dina klaverstudier avancerar du minst till C-nivå i piano-, cembalo- eller klavikordspel.

I magisterskedet fördjupar du din kompetens i orgelspel, orgelpedagogik och orgelimprovisation och utarbetar en repertoar enligt kraven för examen på A-nivå.

Högklassiga instrument till de studerandes förfogande

Som studerande med orgelspel som huvudämne har du tillgång till orglar från tre olika tidsperioder i Organo-salen i Musikhuset i Helsingfors. Därtill finns ett stort antal orglar som används i undervisningssyfte i lokalerna på Nervandersgatan. Undervisning arrangeras också i kyrkor i huvudstadsregionen.

Lärare

Våra lärare hör till Finlands främsta experter och har en gedigen internationell erfarenhet. Förutom vår ordinarie lärarkår undervisar även gästande orgelartister och -pedagoger regelbundet i utbildningsprogrammet.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta till exempel på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: orgel

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Professor Olli Porthan (orgel)

Enhet

Sibelius-Akademin