Ljuddesign, magister

På utbildningsprogrammet i ljuddesign lär du dig att arbeta med ljud och ljudteknik som uttrycksmedel inom scenkonsten.

Varför hos oss?

Är du intresserad av ljud? Och av scenkonst? Vill du studera i en unik miljö? Efter examen från utbildningsprogrammet i ljuddesign är du en professionell scenkonstnär med starka visioner och goda kunskaper i hur ljud- och ljudteknik kan användas som uttrycksmedel inom scenkonsten. Som studerande arbetar du tätt tillsammans med ljus- och ljuddesigngruppen.

Utbildningens innehåll och mål

Magisterstudierna fördjupar och breddar den studerandes estetiska tänkande om ljud, erbjuder verktyg för analys och argumentation och stödjer den studerandes utveckling till en konstnär som interagerar med sin omgivning. Interaktiviteten är central för såväl studieinnehållet som inlärningsmiljön (läs mer om utvecklingsprojektet Interaktivitet i performancedesign, VES).

Huvuddelen av undervisningen går på finska. Den studerande har emellertid rätt att i samband med undervisningen och för studieprestationer använda svenska såväl skriftligt som muntligt om det inte i läroplanen anges något annat eller det betingas av undervisningen.

Kollaborativa studier

Målsättningen är att stödja den studerande i hens fortsatta personliga utveckling och hjälpa hen att hitta sin identitet som en del av arbetsgruppen. En stor del av undervisningen består av kollaborativ undervisning, uppvisningar och performanceproduktioner tillsammans med studerandena på de övriga utbildningsprogrammen. Redan under studietiden uppmuntrar vi de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetspartner bland studiekamraterna. 

På Konstuniversitetets Teaterhögskola är scenframställningen den gemensamma nämnaren och mötesplatsen för alla utbildningsprogram. I föreställningen förenas arbetsgruppens konstnärliga mål, uttrycksmedel och talanger och de studerande möter sina närmaste arbetskamrater: ljus- och ljuddesigner, dramaturg, regissör, koreograf, kostymdesigner och scenograf – och en riktig publik.

Ljudproffs på alla områden

Utbildningsprogrammet i ljuddesign utbildar professionella ljuddesigner med god uttrycks- och samarbetsförmåga som kan arbeta inom konstvärlden såväl hemma som internationellt. Efter examen är du väl insatt i de nya arbetsmetoder och den nya teknik som används för konstnärligt uttryck och du kan även undersöka dem kritiskt. Som ljuddesigner kan du jobba som fast medarbetare i scenkonstsammanslutningar och på scenkonstinstitutioner, som frilans, på företag, i fria grupper eller som självständig konstnär, såväl på hemmaplan som internationellt.

Sound Art & Sonic Arts – biämneshelhet

Sound Art & Sonic Arts är en biämneshelhet på Konstuniversitetet som brett och mångsidigt utforskar ljud som material och uttryck inom den moderna konsten. Läs mer om Sound Art & Sonic Arts.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom branschen. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier till exempel för doktorandstudier i teaterkonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi