Live Art and Performance Studies (LAPS), magister

Studera samtida performance och forskning inom detta toppmoderna magisterprogram.

Fotograf: Antti Ahonen

Varför hos oss?

Live Art and Performance Studies (LAPS) är ett tvåårigt engelskspråkigt magisterprogram, där kritiskt tänkande, experimentellt konstnärligt arbete och konstnärlig forskning förenas. Vi vill stärka dig att utveckla och aktivt tillämpa ny kunskap inom performance och teori. Som studerande i vårt program förbinder du dig till heltidsstudier.

Utbildningens innehåll och mål

Målet med programmet är att gemensamt undersöka vad performance gör, hur det gör det och vilka effekter performance kan ha i samhället. Vårt program tillhandahåller praktiska och teoretiska verktyg för konstnärer som vill utforska, utveckla och sprida sin praktik och kunskap i samhället.

Vi kombinerar kritiskt tänkande med praktikdriven forskning, och strävar efter att skapa synergier mellan forskning och praktik. Våra lektorer, mentorer, gästande konstnärer och teoretiker tillhandahåller olika sätt att närma sig området. Deras specialitet omfattar till exempel följande: visuell kultur, genusstudier, performancefilosofi, performativ forskning, förkroppsligande, samhällsbaserad praktik, antropologi, medierad performance, performativt skrivande eller politisk teori och aktivism. Dessa metoder tillhandahåller de praktiska och teoretiska verktyg som du behöver för att arbeta med performancestudier och konstnärlig forskning.

Vi välkomnar konstnärer från olika kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga bakgrunder som vill undersöka och utveckla framträdande berättelser inom konsten samt främja en norm av gemensam förmåga i den samtida performancekonstens natur. Du kanske redan har en bakgrund inom livekonst eller performancekonst, men är nu intresserade av performancestudier och vill utveckla dina forskningsfärdigheter vid sidan av din konstnärliga praktik. Alternativt har du redan forskat på andra områden inom humaniora men vill fokusera mer på t.ex. förkroppsligad praktik eller performativ forskning. Vi uppmanar yrkesutövare inom många olika områden, inklusive personer med icke-akademisk eller aktivistbakgrund att söka till programmet.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom området. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av föreläsare, mentorer och konstnärer med mångsidig bakgrund inom konst och humaniora.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst. Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Läs mer

Läs bloggen When performance med texter av studerande och personal från programmet. På programmets webbplats kan du läsa mer om de olika projekten och forskningen som utförts i programmet och av de studerande.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Tero Nauha

    Professor, Live Art and Performance Studies, Teaterhögskolan
    +358504710467
    tero.nauha@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.admissions@uniarts.fi