Live Art and Performance Studies LAPS (magisterprogram)

Ett tvåårigt engelskspråkigt magisterprogram på heltid där performativitetsteori, livekonst och performancekonst förenas på ett unikt sätt.

Fotograf: Antti Ahonen

Varför hos oss?

Live Art and Performance Studies (LAPS) är ett tvåårigt engelskspråkigt magisterprogram, där kritiskt tänkande, experimentellt konstnärligt arbete och konstnärlig forskning förenas. Det ger de studerande möjlighet att utveckla och aktivt tillämpa ny kunskap inom performance och teori. Det är ett av få magisterprogram i världen där man fokuserar på skärningspunkterna för performancestudier och livekonst/performancekonst.

Om utbildningsprogrammet

LAPS-programmet erbjuder ett tvärvetenskapligt sätt att närma sig performancekonst/livekonst och performancestudier, vilket återspeglas av mångfalden i våra föreläsares, mentorers, gästkonstnärers och teoretikers olika områden. LAPS är delvis uppbyggt kring roterande 1-till-1 mentorskap, och består av gruppseminarier inom kärnkunskapsområdena, konstkritik, aktivism och livekonst.

LAPS förenar kritiskt tänkande med praktikdriven forskning, och strävar efter att skapa synergier mellan forskning och praktik. Programmets föreläsare, mentorer, gästande konstnärer och teoretiker tillhandahåller olika sätt att närma sig området, Inklusive, men inte begränsat till: visuell kultur, genusstudier, performancefilosofi, performativ forskning, förkroppsligande, gemenskapsbaserad praktik, antropologi, medierad performance, performativt skrivande, politisk teori och aktivism. Dessa tillvägagångssätt tillhandahåller praktiska och teoretiska verktyg för de studerande med avseende på performancestudier och konstnärlig forskning efter den posthumanistiska vändningen.

LAPS ger de studerande möjlighet att utveckla och aktivt tillämpa ny kunskap inom performance och teori. De sökande kanske redan har en bakgrund inom livekonst eller performancekonst, men är nu intresserade av performancestudier och vill utveckla sin diskursiva praktik vid sidan av sin konstnärliga praktik, eller så har de redan forskat på andra områden inom humaniora men vill fokusera mer på t.ex. förkroppsligad praktik eller performativ forskning. Därför uppmanas yrkesutövare inom många olika områden, inklusive personer med icke-akademisk eller aktivistbakgrund att söka till programmet.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom området. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av föreläsare, mentorer och konstnärer med mångsidig bakgrund inom konst och humaniora.

Antagning

Antagning till utbildningsprogrammet sker vartannat år. Nästa ansökningstid är i januari 2021. Studierna börjar i augusti 2021.

Konstuniversitetet är en av de mest eftersökta studieplatserna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst. Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i Live Art and Performance Studies

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2023. Studierna börjar i augusti 2023.

Kontaktpersoner

Tero Nauha
Professor

Fyll i ansökan på Studieinfo.fi Max-katalogen