Harpa, klassik instrument, kandidat och magister

Vi erbjuder möjligheten att studera harpspel i en internationell miljö under ledning av de bästa lärarna i branschen.

Studen playing harp

Varför hos oss?

Kärnan i vår utbildning är den individuella undervisningen som ges varje vecka av de bästa lärarna i branschen. Utbildningen ger färdigheter att jobba som orkestermusiker, solist, kammarmusiker eller instrumentlärare. Därtill kan du avlägga omfattande studier i pedagogik som krävs för att få lärarbehörighet.

Utbildningens innehåll och mål

I utbildningen med harpa som huvudinstrument ligger fokus på behärskningen av det egna instrumentet, och i detta får du individuell undervisning 90 minuter i veckan av de bästa lärarna i branschen. Studierna ger dig bred kännedom om harpistens centrala orkesterstämmor och möjlighet att sätta dig in i ny musik i samarbete med kompositörerna. I din utbildning ingår kammarmusik, musikalisk gestaltning, musikhistoria och pedagogik, språk- och biämnesstudier samt valfria studier. För harpister arrangeras provspelningar och övningsprovspelningar som förbereder dig för en karriär som orkestermusiker.  

Förutom i undervisningen som din egen lärare ger kan du också delta i de mästarkurser med gästande lärare som arrangeras regelbundet. Du deltar också i vår symfoniorkesters verksamhet redan under ditt första studieår.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Utmärkta faciliteter för studier i harpa

Som harpist har du tillgång till ett eget övningsrum i Musikhuset samt möjlighet att boka ett annat övningsrum som studerande med harpa som huvudämne har förtur till. 

Du kan också ansöka om att få låna den värdefulla Salvi Iris Gold-harpan som ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Vi äger följande instrument som regelbundet underhålls och är i gott skick:

 • Lyon & Healy 23 (2013)
 • Lyon & Healy 23 (1964)
 • Salvi Aurora
 • Salvi Iris natural (2023)
 • Horngacher Orchestra gold
 • Camac Korrigan, liten harpa (eng. lever harp)
 • Camac Blue, elektroakustisk pedalharpa

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta till exempel på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: harpa

 • kandidat och magister (5,5 år)
 • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften.

Handledande lärare

 • Päivi Severeide

  Universitetslärare, harpa, Blåsinstrument, slaginstrument och harpa, Sibelius-Akademin
  paivi.severeide@uniarts.fi

Enhet

Sibelius-Akademin