Harpa (huvudinstrument)

Vi erbjuder möjligheten att studera harpspel i en internationell miljö under ledning av de bästa lärarna i branschen.

Studen playing harp

Varför hos oss?

Kärnan i vår utbildning är den individuella undervisningen som ges varje vecka av de bästa lärarna i branschen. Utbildningen ger färdigheter att jobba som orkestermusiker, solist, kammarmusiker eller instrumentlärare. Därtill kan du avlägga omfattande studier i pedagogik som krävs för att få lärarbehörighet.

Utbildningens innehåll och mål

I utbildningen med harpa som huvudinstrument ligger fokus på behärskningen av det egna instrumentet, och i detta får du individuell undervisning 90 minuter i veckan av de bästa lärarna i branschen. Studierna ger dig bred kännedom om harpistens centrala orkesterstämmor och möjlighet att sätta dig in i ny musik i samarbete med kompositörerna. I din utbildning ingår kammarmusik, musikalisk gestaltning, musikhistoria och pedagogik, språk- och biämnesstudier samt valfria studier. För harpister arrangeras provspelningar och övningsprovspelningar som förbereder dig för en karriär som orkestermusiker.  

Förutom i undervisningen som din egen lärare ger kan du också delta i de mästarkurser med gästande lärare som arrangeras regelbundet. Du deltar också i vår symfoniorkesters verksamhet redan under ditt första studieår.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Utmärkta faciliteter för studier i harpa

Som harpist har du tillgång till ett eget övningsrum i Musikhuset samt möjlighet att boka ett annat övningsrum som studerande med harpa som huvudämne har förtur till. 

Du kan också ansöka om att få låna den värdefulla Salvi Iris Gold-harpan som ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Vi äger följande instrument som regelbundet underhålls och är i gott skick:

  • Lyon & Healy 23 (2013)
  • Lyon & Healy 23 (1964)
  • Salvi Aurora
  • Horngacher Orchestra gold
  • Camac Korrigan, liten harpa (eng. lever harp)
  • Camac Blue, elektroakustisk pedalharpa

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta till exempel på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: harpa

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansvarsperson

Päivi Severeide
ansvarig lärare, universitetslärare