Global music, kandidat och magister

Låt dig inspireras av den kulturella mångfalden och bli en mångkunnig och visionär musiker och pedagog under ledning av lärare i toppklass.

Oscar Beerten Sapio playing violin on Glo­bal Spring: The Boat Floats with Goats concert
Maarit Kytöharju

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Utveckla de kulturöverskridande färdigheter som är centrala i musikvärlden och bredda din förståelse för olika musikstilar och spela musik i olika traditioner och från olika kulturella bakgrunder tillsammans med blivande musiker. Särskilt fokus ligger på improvisation och att uppleva musiken i kroppen. 

Utbildningens innehåll och mål

Studierna omfattar både individuell undervisning och gruppundervisning. Som en del av studierna bildar du och dina medstuderande en gränsöverskridande ensemble och utökar din portfolio med nya verk skapade genom samarbete och framträdanden. I utbildningen ingår även ämnen som är viktiga för en yrkesmusiker som musikledning, projektledning, entreprenörskap och tillämpad forskning.

Du kan skräddarsy ditt schema och välja bland tillvalskurserna efter eget tycke och smak. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet. 

Lärare

Lärare på utbildningen är Sibelius-Akademins egna experter inom olika områden och gästande pedagoger och artister.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i Global Music

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

engelska Läs mer om språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Nathan Riki Thomson
lektor

Enhet

Sibelius-Akademin