Gitarr, klassik instrument, kandidat och magister

Utbilda dig till en gitarrist i toppklass i en internationell och avslappnad atmosfär.

Mies soittaa portailla kitaraa

Varför hos oss?

Hos oss lär du dig spela gitarr på internationell toppnivå och utvecklas till just en sådan artist som du själv vill. Därtill får du de färdigheter som behövs för att jobba som kvalificerad gitarrlärare. Praktiskt taget alla Finlands namnkunniga klassiska gitarrister har studerat på vår gitarrklass. 

Utbildningens innehåll och mål

Hos oss får du i en praktiskt inriktad och internationell miljö lära dig de konstnärliga, tekniska och pedagogiska verktyg som behövs för att utöva och undervisa i gitarrspelande. I dina studier ingår förutom gitarrlektioner även kammarmusik, gitarrspelandets pedagogik, prima vista, gitarrspelandets historia, repertoarkännedom samt fritt ackompanjemang. Därtill studerar du valfria ämnen och kan om du önskar avlägga biämnesstudier. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet. I samband med studierna ges du också möjlighet att uppträda regelbundet.

I dina studier i gitarrpedagogik lär du dig observera såväl din egen som andras inlärning, bekantar dig med hur de psykologiska och motoriska färdigheterna utvecklas hos barn och unga samt lär dig att iaktta dem ur gitarrspelandets synvinkel. 

Efter examen kan du jobba som solist, kammarmusiker eller gitarrlärare samt i andra uppgifter som kräver sakkunskap. Du får professionella färdigheter också för andra gränsöverskridande jobb inom kulturbranschen såsom samarbetsprojekt med olika kulturinstitutioner.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Lärare

Sibelius-Akademins gitarrlärarkår kompletteras med internationella gäster som regelbundet håller mästarkurser. Också studerande med andra huvudinstrument undervisas i gitarrspelande som ett biämne.

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta till exempel på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, huvudinstrument: gitarr

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om vår språkpraxis

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

Niklas Pokki
ämnesledaren

Ismo Eskelinen
ansvarig lärare (gitarr)

Andrzej Wilkus
ansvarig lärare (gitarrpedagogik)