Fortepiano, klassik instrument, magister

Ta detta internationellt unika tillfälle i akt! Studera till magister i fortepiano och fördjupa dig i musik komponerad på 1700- och 1800-talen.

Kuva fortepianon koskettimistosta

Varför hos oss?

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi erbjuder som ett av få europeiska lärosäten möjligheten att studera fortepiano på magisternivå. Hos oss kan du fördjupa dina kunskaper med detta unika historiska instrument och särskilt sätta dig in musik som är komponerad mellan 1730 och 1850.

Utbildningens innehåll och mål

I studierna på den 2,5 åriga magisterutbildningen i fortepiano ingår bland annat individuell undervisning i historiska instrument,  kammarmusik spelad på periodinstrument, lieder, continuospel och fördjupning av framförandepraxis. Sibelius-Akademin har till sitt förfogande flera historiska pianon, bland annat en Walter-kopia (1790), en Graf-kopia 1828), ett Schröter (1840) och ett Erard (1889). Som studerande har du möjlighet att arbeta med dessa instrument på ett smidigt sätt.

Studierna i fortepiano som huvudämne förbereder dig för att arbeta som självständig konstnär och du kommer att behärska den spelteknik och de stilar som den centrala repertoaren kräver. Studierna förbereder dig för arbete som solist, kammarmusiker och pedagog.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Lärare

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)
2,5 år

Enhet

Sibelius-Akademin

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

  • Tuija Hakkila

    Professor, piano, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, Sibelius-Akademin
    +358407104388
    tuija.hakkila@uniarts.fi

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi