Design för scenkonst (utbildningsprogram)

Hos oss utexamineras du till en professionell scenograf med färdigheter att arbeta mångsidigt inom scenkonst.

Varför söka till oss?

Utbildningsprogrammet i design för scenkonst flyttas från Aalto-universitetet till Konstuniversitetet den 1 augusti 2021. Vid Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet betraktar man scenografin som ett mångsidigt konst- och planeringsområde som anknyter till nutida performance. Den gemenskap som de olika utbildningsområdena bildar och de studier som är kopplade till presentationsverksamheten erbjuder scenografistuderanden en utmärkt miljö som stöder den egna konstnärliga utvecklingen och grupparbetsfärdigheterna.

Utbildningens innehåll och mål

Utbildningsprogrammet i design för scenkonst ger dig färdigheter att arbeta som scenograf inom teater-, dans- och annan scenkonstproduktion samt att tillämpa din kompetens inom ett mångsidigt och utvecklande konstfält. Studierna gör det möjligt att arbeta både som designer vid teater- och konstinstitutioner och i olika processbaserade, interkonstnärliga och tillämpade projekt eller inom ett utvidgat scenografiområde, till exempel musei- och utställningsplanering, evenemang, spel och installationskonst.

Till scenografens uppgifter hör att ansvara för visuella och funktionella lösningar i föreställningslokalen. Scenografen grundar sin formgivning på sin egen konstnärliga vision samt den konstnärliga arbetsgruppens gemensamma försök, lösningar och mål. Till scenografens uppgifter hör dessutom att samarbeta med flera yrkesgrupper som ansvarar för genomförandet.

De mångsidiga konstnärliga, tekniska och akademiska studierna siktar på högklassiga konstnärliga färdigheter, god hantering av materiella och digitala formgivningsredskap, grupparbetsförmåga samt självständigt, kritiskt tänkande. Dessutom ger studierna en inblick i scenkonstens och scenografins tradition och nuvarande praxis samt ger en förståelse för möjligheterna till konstnärlig forskning inom området.

Utbildningsprogrammet i design för scenkonst betonar det konstnärliga samarbetet och sker i nära samarbete med andra utbildningsprogram inom teater- och dansbranscherna, i synnerhet ljus- och ljuddesign.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom sitt område. Utöver vår ordinarie lärarkår gästas utbildningsprogrammet regelbundet av toppexperter inom branschen.

Ansökan

Ansökan till utbildningsprogrammet i design för scenkonst ordnas årligen och till magisterstudierna vartannat år.

Konstuniversitetet är en av de mest eftertraktade studieplatserna i Finland. Bekanta dig med statistiken över sökande från tidigare år.

Doktorandstudier

När du har utexaminerats har du möjlighet att arbeta som forskarstuderande och avlägga till exempel konstdoktorsexamen med inriktning på antingen konstnärliga, vetenskapliga eller tillämpade doktorandstudier. 

Vid Konstuniversitetet erbjuds doktorandutbildningen i scenografi av Forskningscentret för scenkonst Tutke.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i scenkonst

  • kandidat och magister (5 år)
  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i konst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

finska, svenska finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Magisterstudier: ingen studentantagning år 2022.

Ansvarsperson

Liisa Ikonen
professor

Max-katalogen